Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lysbakken-gransking vil ta uker

Den hardt pressede barne- og likestillingsministeren har beordret flere parallelle gjennomganger for å komme til bunns i saken om den omstridte bevilgningen til Jenteforsvaret. For det første skal alle e-poster som er sendt inn og ut av departementet i forbindelse med saken, gjennomgås på nytt. Dette vil ta flere dager, og Lysbakkens stab har innhentet eksperthjelp fra Departementenes servicesenter for å forsikre seg om at søkene som gjøres er gode nok. Samtidig er departementet i gang med å kontrollere alle tilskudd som i fjor ble utbetalt til ulike aktører og formål. Også her får Lysbakken kvalifisert hjelp - fra Direktoratet for økonomistyring. Omfattende

- Dette er et omfattende arbeid. Det vil ta noen uker før hele oversikten er klar, sier Lysbakken. Det er med andre ord stor sannsynlighet for at selvforsvarssaken fortsatt henger over Lysbakken og krever solide doser av oppmerksomheten under landsmøtet på Lillestrøm 10. mars.

Les også: Rødgrønt møljespill - Nationens Erling Kjekstad kommenterer

Landsmøtet skulle etter planen markere en ny start for SV, som ligger under sperregrensen på enkelte meningsmålinger. Men i stedet for enstemmig støtte og akklamasjon kan Audun Lysbakken bli møtt med kritiske spørsmål fra pressen og egne partifeller. Pangstarten han håper på, er med andre ord høyst usikker. Til tross for heftig kritikk fra opposisjonen, flere kommentatorer og spredte røster i eget parti, avviser Lysbakken blankt å trekke seg som statsråd. Å ofre statssekretærene Kirsti Bergstø og Henriette Westhrin er heller ikke aktuelt, fastslår han. - Jeg kommer ikke til å skyve medarbeidere foran meg i denne saken. Ansvaret er mitt. Punktum, sa Lysbakken til NTB lørdag. Spent

Barne- og likestillingsdepartementet bevilget i fjor høst 500.000 kroner til selvforsvarskurs for jenter.

Annonse

Lederen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Frps Anders Anundsen, avviste overfor Klassekampen lørdag at Lysbakken-saken kan minne om økonomisk eller politisk korrupsjon. Men Anundsen er like fullt meget kritisk til statsrådens håndtering av saken, og sier seg spent på hva gjennomgangen av de ulike tilskuddene vil bringe av nytt. - Mistanken om udetonerte bomber i departementets øvrige tilskuddsforvaltning er styrket, sier han. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets gjennomgang skal til kontrollkomiteen så snart den er ferdig. Både enkelttilskudd og tilskuddsordninger skal ettergås. Oversikten vil omfatte tilskudd som finansieres over BLDs budsjett, men som bestyres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Fylkesmennene.

Les også: Senterungdommen er lei av at SV får kontrollere Miljøverndepartementet

Kartleggingen vil ta for seg tilskudd der mottakere enten eksplisitt nevnes i budsjettproposisjonen, enkelttilskudd ved søknad eller tilskudd til oppfølging av tiltak i handlingsplaner. Stønader som forvaltes av Nav, som kontantstøtte, barnetrygd, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon og engangsstønad ved fødsel til den enkelte stønadsmottaker, er ikke med i oversikten som skal oversendes Stortinget. Hensikten med gjennomgangen er å forsikre seg om at tildelingene er gjennomført i samsvar med det statlige økonomiregelverket, noe som ikke var tilfellet med bevilgningen på 154.000 kroner til den SU-tilknyttede organisasjonen Jenteforsvaret. (©NTB)

Neste artikkel

Berger Røsland: Brexit blir jobb nummer én