Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lama-bonde fra Engerdal tiltalt for vanskjøtsel for andre gang

En bonde i Engerdal i Hedmark ble i fjor dømt til fengselsstraff for vanskjøtsel av lamaer. Nå er han tiltalt for vanskjøtsel av dyra på nytt, melder NRK Hedmark og Oppland. Mannen ble i mars 2011 dømt til 36 dagers fengsel etter funn av 18 ihjelsultete dyr på gården hans. 16 av dem var lamaer, to var sauer. Dyrene hadde dødd tørst og på grunn for dårlig fôr. Retten slo den gang fast at bonden hadde opptrådt grovt uaktsomt. Når mannen nå er tiltalt igjen for brudd på dyrevelferdsloven, er det for ikke å ha gitt dyra tilstrekkelig fôr, renhold og tilsyn i mars i fjor. Bare et par uker etter at mannen ble avsagt dømt, gikk Mattilsynet og politiet på nytt til aksjon på gården. Der fant de én død lama inne i fjøset, dehydrert og avmagret. Samtidig ble det oppdaget flere sauer som også var altfor magre. I den forrige dommen ble mannen fradømt retten til å holde lamaer som husdyr. De nye straffbare forholdene skal ha skjedd før dommen ble rettskraftig, slik at han på gjerningstidspunktet fortsatt hadde lovlig adgang til å ha lamaene.

Etter at dommen ble rettskraftig avviklet han deler av dyreholdet. Det er ikke lenger lamaer på gården.

Mannen anket den forrige dommen, men anken ble avvist av Eidsivating lagmannsrett i mai i fjor.

Annonse

Påtalemyndigheten har varslet at de denne gangen vil be om at mannen fradømmes all rett til å ha husdyr. Rettssaken mot bonden starter i Nord-Østerdal tingrett 13. januar.

Neste artikkel

Dale: – Slutt å drømme om traktor på lastebil