Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krever at kommunene tar mer ansvar for vannskader

Kommunenes objektive ansvar for skader som skyldes vann- og avløpsanlegg må bli ufravikelig, skriver Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) i et innspill til regjeringens stortingsmelding om klimatilpasning, som etter planen skal legges fram til høsten.

Som nationen.no tidligere har omtalt, har Høyesterett avgjort at norske kommuner har ansvaret for vannskader i folks kjellere når skadene skyldes dårlig vedlikeholdt kommunalt ledningsnett. - Kommunenes ansvar må også gjelde uansett skadeårsak. Både utilstrekkelig kapasitet, dårlig vedlikehold og andre skadeårsaker knyttet til avløpsanlegg må omfattes av bestemmelsen, skriver FNO, der forsikringsselskapene også er organisert. Gamle rør

Værgudene har ikke all skylda for økningen i vannskader de siste årene. Gamle kommunale rør må ta sin store del av ansvaret, mener forsikringsbransjen. Over 70 prosent av vannskadene de siste fire årene skyldes overvann og stopp i avløp, som begge kan føres tilbake til mangelfull infrastruktur. Bare 27 prosent av skadebeløpet skyldes flom og stormflo, som er dekket under Norsk Naturskadepool.

De siste to årene har det væårt rekordmange vannskader. I 2010 ble det meldt inn skader til forsikringsselskapene for 2,8 milliarder kroner. I 2011 var det ved utgangen av november meldt inn skader for 1,8 milliard. En spørreundersøkelse gjennomført for forsikringsselskapet Gjensidige viser at over halvparten av kommunene er på etterskudd med vedlikeholdet av avløpsnettet. Nesten en tredel av kommunene har ingen ledig kapasitet i avløpsnettet ved mye nedbør eller snøsmelting. Utfordring

Annonse

En offentlig utredning om klimatilpasning karakteriserer manglene ved vann- og avløpssektoren som en av de største utfordringene for å tilpasse Norge til et våtere klima. Mange kommuner sliter med gamle og dårlige rørnett. Likevel blir i snitt bare 0,45 prosent av rørene skiftet ut i året. Med den takten tar det over 200 år å fornye avløpsledningene. Vann- og avløpssektoren i kommunene er ikke tilpasset dagens klima, langt mindre morgendagens, ifølge utredningen. Plassere ansvar

Forurensningsloven fra 2001 gir kommunene objektivt ansvar for skader som skyldes manglende kapasitet eller utilstrekkelig vedlikehold av vann- og avløpsnettet. Men dette ansvaret er satt til side av senere rettsavgjørelser, mener FNO. Nå må huseieren som står med kjelleren full av kloakk nærmest påvise uaktsomhet fra kommunens side. FNO ønsker at kommunenes ansvar, slik det er formulert i forurensningsloven, blir skjerpet og tydeliggjort. Det vil også gi kommunene et økonomisk insitament for å ruste opp vann- og avløpsnettet, mener organisasjonen. I innspillet foreslår de også et statlig investeringstilskudd, opprettelse av en nasjonal overvannsmyndighet og egen sektorlovgivning for vann- og avløpssektoren. ©NTB og nationen.no

Neste artikkel

Regjeringa skal evaluere naturskadeordning