Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kjøper ikke argumenter om møkklukt og maskinvansker

At Geno ønsker å selge Hallsteingård til tomteformål har falt i dårlig jord hos mange av eierne. Nå har Melhus bondelag sendt et brev til Genos styre hvor de gjør det klart at de ikke støtter forslaget. - Vi mener det produseres en lang rekke argumenter for å kamuflere at det er økonomi i salg som ligger bak, skriver Melhus bondelag i brevet. De mener det er sjelden å finne en eiendom som er så avgrensa mot annet storfehold og dermed smittefare nord for Dovre. De kjøper ikke argumenter om møkklukt og vanskeligheter med å komme til med produksjonsmaskiner. - Sager av egen grein

- Ved å bruke slike argumenter sager vi av greina vi sjøl sitter på. Argumentene som brukes er forkastelige, dårlige og vikarierende, mener Melhus bondelag. I brevet gjør bondelagsmedlemmene det klart at de mener Genos framgangsmåte viser en respektløs holdning ovenfor det arbeidet som blir gjort for å ta vare på dyrkajord i sentrale strøk. - Å dyrke 1-2 dekar ny jord for hver dekar som bygges ned holder ikke. Kvaliteten på ny jord er ikke sammenliknbar med gammel kulturjord. Det er stor negativ miljøeffekt av å hogge ned skog i tillegg til at nydyrka jord slett ikke er i nærheten av produksjonspotensialet i gammel kulturjord. - Et vanskelig dilemma Geno har gått mange runder før de kom fram til at salg av eiendommen er den beste løsningen. - Bakgrunnen for hele saken er at drifta på Hallsteingård er lagt om og at vi ser at vi har en husmasse som er krevende å vedlikeholde og at Geno på lengre sikt ikke har bruk for Hallsteingård som seminstasjon. I tillegg er beliggenheten i forhold til å ha husdyrproduksjon, ikke ideell, skriver Geno. - Vi opplever problemstillingen som et dilemma, men styret sin vurdering har vært at det vil være riktigere at verdipotensialet tilbakeføres til Geno og melkeprodusentene enn til en ny kjøper. Denne artikkelen ble første gang publisert på norsklandbruk.no. Les her

Annonse

Neste artikkel

Dale: – Slutt å drømme om traktor på lastebil