Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

2 Bilder

Kan nekte fri ferdsel over innmarksbeite

Helle Cecilie Berger
Publisert: 31.01.12 17:59

- Vinterferdsel over innmark gjelder ikke, er svaret Daling.

Han henviser til friluftslovens paragraf 3:

«For særskilt øyemed inngjerdet område hvor almenhetens vinterferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker».

- Inngjerdet innmark der det går dyr vil normalt omfattes av nevnte unntak. Det innebærer at det ikke er ferdselsrett der. Saken kan stille seg annerledes om et åpenbart unødvendig stort område er inngjerdet i den hensikt å hindre ferdsel, men det hører vel til unntakene, kommenterer advokaten.

- Les også: Forstatt plikt til vedlikehold av gjerdet

Leseren spør videre om det er fri ferdsel i fjæra hele året når det går dyr som storfe der.

Daling forklarer at med fjæra stiller det seg litt annerledes enn med innmark.

- Her vil det normalt være tale om utmark. Med mindre det er snakk om et gammelt kulturbeite mot fjæra bør gårdbrukeren, om mulig, søke å tilrettelegge for ferdsel, for eksempel ved bruk av trapp over gjerdet, sier han.

- Man bør i alle fall forsøke å finne fleksible løsninger dersom det er en mye beferdet strekning. Dersom man er i tvil bør det søkes råd hos kommunen.

Her kan du lese hele spørsmålet og svaret om vinterferdsel

- Les også: Konflikter om gjerderett

- Les også: Trygg trafikk vil ikke ha rundballer langs veiene

Denne artikkelen ble første gang publisert på norsklandbruk.no. Les herAnnonse