Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvert tredje gårdsbruk nedlagt siden 1999

Antall jordbruksbedrifter, eller gårdsbruk, har blitt redusert fra drøyt 70 700 i 1999 til 46 600 i 2010, melder Statistisk Sentralbyrå.

Det vil si at hvert tredje gårdsbruk har blitt lagt ned i denne perioden. Et av dem er kronprinsparets gård på Skaugum, som på grunn av for dårlig økonomi, ble lagt ned i fjor sommer.

Det samlede jordbruksarealet i drift har i samme periode gått ned med tre prosent, til 10,1 millioner dekar.

Mer eng - mindre åker

I 2010 fordelte jordbruksarealet i drift seg på 8,3 millioner dekar fulldyrket jord, 0,2 millioner dekar overflatedyrket eng og 1,6 millioner dekar innmarksbeite.

Åkertallet er blitt redusert med 12 prosent, mens engarealet, inkludert innmarksbeite, har økt med to prosent.

Større gårdsbruk

I 2010 var gjennomsnittlig jordbruksareal per gårdsbruk 216 dekar. Dette er rundt 70 dekar mindre enn i 1999.

Annonse

Siden 1979 har jordbruksarealet per gårdsbruk blitt nær tredoblet.

De nyeste tilskuddslistene fra Statens landbruksforvaltning viser også denne tendensen: Færre jordbruksbedrifter får nå mer penger hver, og de som mottar aller mest i støtte er de store samdriftene.

Gjennomsnittlig antall dyr per bedrift har også økt kraftig fra 1999 til 2010: fra 13 til 21 for mjølkekyr og fra 7 til 13 for ammekyr.

Økning i buskapsstørrelse

Totalt sett har imidlertid tallet på mjølkekyr gått ned med 25 prosent, til 238 000. Samtidig er tallet på ammekyr nesten doblet på 11 år, og var 70 000 i 2010.

I Aust-Agder er det nylig satt i gang tiltak for å opprettholde mjølkeproduksjonen på dagens nivå.

Antall sauer er gått ned med 84 000 siden 1999, mens buskapsstørrelsen har økt med nesten 50 prosent i perioden. Et gjennomsnittlig sauebruk hadde 60 voksne sauer i 2010, mot 42 i 1999.

Siden 1999 har tallet på verpehønder økt med 20 prosent, til 3, 95 millioner. Også her har gjennomsnittlig buskapsstørrelse økt kraftig, fra 780 i 1999 til 2100 i 2010.

Neste artikkel

Tror økte kraftfôrpriser er feil medisin