Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høy avvirkning i skogen tross vanskelige driftsforhold

I 2011 ble det hogd 8,7 millioner kubikkmeter tømmer. Dette er 290.000 kubikkmeter mer enn i fjor, en økning på 3,5 prosent. 2011 ble preget av mye nedbør og vanskelige driftsforholdene for skogbruket, men gode tømmerpriser og høy etterspørsel ga likevel økning i hogsten, skriver Statens landbruksforvaltning (SLF). Les også: Flere skogeiendommer solgte tømmer i fjor Les også: Store uttak av tømmer i skogeiersamvirket HOGD MER HELE ÅRET Aktivitetstallene for 2011 viser at den positive utviklingen i skognæringen har fortsatt i 2011. - Skogsentreprenørene, som utfører det aller meste av hogsten, har i 2011 gjort en imponerende innsats under de vanskelige driftsforholdene vi har hatt i store deler av året, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i SLF. Les også: Skogskader gir store utfordringer Les også: Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører Sammenlignet med 2010 ble det hogd mer i alle kvartaler i 2011, størst var økningen i første kvartal med 169.000 kubikkmeter. Den generelle trenden er at hogsten er størst i vinterhalvåret, at den går kraftig ned i juli måned for så å ta seg opp igjen utover høsten. Hogsten i 2011 fordeler seg med 75,6 prosent gran, 23,2 prosent furu og 1,2 prosent lauv. Sagtømmer og massevirke utgjør 50 prosent hver. Tallene er hentet fra skogfondsystemet til SLF. Les også: Skog- og trebransjen satser sammen Det er noe usikkerhet i utviklingen utover i 2012, vedtaket om nedleggelse av Norske Skog Follum og den økonomiske utviklingen i Europa har medvirket til denne usikkerheten, fortsetter Solli. GODE TØMMERPRISER De gode prisene fra 2010 ble videreført i 2011. I første halvår lå gjennomsnittlig tømmerpris 20-30 kroner over 2010-nivå, mens den i andre halvår har ligget 10-15 kroner under nivået til fjoråret. Gjennomsnittlig tømmerpris for 2011 var 362 kr/m3 en økning på 9 kr/m3 i forhold til 2010. I løpet av de siste ti årene er det bare i 2007 at tømmerprisen har vært høyere. Les også: Høyere pris på massevirke Ved inngangen til 2011 var det en viss usikkerhet i utviklingen i sagtømmermarkedet. Statistikken viser at sagtømmerprisene falt med 30-40 kr/m3 i løpet av første halvår 2011 og holdt seg på dette nivået ut året. Massevirkeprisen økte 20-30 kr/m3 i starten på 2011 og økte også svakt utover i året. Denne artikkelen ble første gang publisert på norsklandbruk.no. Les her

Annonse

Neste artikkel

Bartnes om støtte til nye sauehus: – Får meiningslause konsekvensar