Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

4 Bilder

Håndverksrektor glad for foreslåtte endringer i privatskoleloven

Svein Egil Hatlevik
Publisert: 25.10.11 18:29

- Det var på tide og veldig hyggelig. Det har vi ventet på i tre år, sier rektor ved Handverksskolen på Dovre, Helle Hundevadt.

Handverksskolen på Dovre jobber for å bli et nasjonalt opplæringssenter for små håndverksfag, i tett samarbeid med blant andre Oppland fylke, Riksantikvaren, Norsk håndverksutvikling, NHO og Norsk Smedforening.

Departementet sa nei

Tidligere i høst sa Kunnskapsdepartementet nei til det som kunne blitt Norges første videregående smedutdanning.

Den gangen viste departementet til at det ikke var hjemmel i privatskoleloven til å gi dispensasjon til Handverksskolen på Dovre slik at de kunne få satt igang utdanningstilbudet.

Flere private stiftelser har engasjert seg for å tilby undervisning i de gamle håndverkstradisjonene, og det er nettopp problemstillinger av den typen som Handverksskolen på Dovre har måttet stri med, som har motivert Kunnskapsdepartementet til de foreslåtte lovendringene.

- En endring i privatskoleloven må til for å få godkjent privatskoler som tilbyr undervisning i denne typen håndverksfag, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) til nationen.no.

- Målet er at de private skolene på en god måte kan fortsette å bidra til å opprettholde gamle og tradisjonelle håndverk.

Ministeren sier det er flere aktuelle saker som viser at det er et behov for at departementet får mulighet til å godkjenne private opplæringstilbud i tradisjonelle håndverksfag, slik at et stadig endrende behov for nye utøvere i ulike fag kan møtes og fagtradisjoner i større grad beholdes.

Håper på skolestart 2012

Hundevadt viser til at et samlet storting i 2006 gikk inn for å endre loven for å ta vare på de verneverdige håndverksfagene.

- Nå håper vi at endringene kommer på plass slik at undervisningen kan begynne til høsten, sier Hundevadt.

Statsråd Halvorsen vil på sin side ikke garantere at endringene trer i kraft tidsnok til skolestart 2012.

- Nå sender vi loven ut på høring, og dermed blir endingene gjennomført i løpet av neste år, hvis det ikke kommer protester. Men det regner vi ikke som spesielt sannsynlig, sier hun.

- Om undervisningstilbudet er klart til skolestart avhenger dessuten av hvor raske skolene er med å sende søknader om godkjenning, sier Halvorsen.

Glede i Oppland

Stortingsrepresentant fra Oppland Anne Tingelstad Wøien (Sp) er sammen med fylkeskollegene Johannes Rindal (Sp) og Aksel Hagen (SV) en av dem som har ivret for denne endringen i privatskoleloven.

- Vi har jobbet med dette i lengre tid, og vi er glade for at departementet gir en åpning for slike håndverksskoler, sier hun.

Les også: Høgskolen i Nord-Trøndelag med utdanning til geitebønder

Les også: Tror grønn utdanning øker rekrutteringen

Departementet understreker at at opplæring i disse fagene er, og skal fortsette å være, et ansvar for den offentlige skolen.

Men departementet mener det samtidig at private håndverksskoler, ofte drevet av ideelle stiftelser, kan bidra til å sørge for at opplæringstilbudet i disse fagene speiler behovet for nye håndverkere i fagene.Annonse