Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gryende uro for fiskens mattilgang

Publisert: 03.10.11 12:55

Dette kommer fram i den årlige statusrapporten for Barentshavet og Norskehavet som Havforskningsinstituttet presenterer.

Her slår havforskerne fast at den varme perioden vi er inne i for Barentshavets del fortsatt gir grunnlag for sterke fiskebestander. Lite is gir store arealer for produksjon i havet.

- Det er likevel noe usikkerhet om mengden mat i havet er stor nok til å fôre de store bestandene og opprettholde det gode fisket.

Sjøfugl har ikke nok mat, ungsild og kolmule er ikke til stede i Barentshavet, og sel påvirkes av lite is, heter det i rapporten.

Komplisert

Lederen for overvåkingsgruppen Knut Sunnanå sier til NTB at det er en komplisert jobb å spå hvordan mattilgangen vil utvikle seg.

- Det kan se ut som vi opplever det samme som på 30- 40- og 50-tallet da den forrige langvarige varme perioden ga høy produksjon over lang tid. Selv om vi ser at utbredelsen av dyreplankton i 2010 var svært lik situasjonen i 2008 og 2009, hefter det usikkerhet ved utviklingen, sier Sunnanå.

Varmere vann gir i utgangspunktet grunnlag for en større produksjon, men det kan også føre til en endring i sammensetningen av arter. I rapporten skriver forskerne at de fortsatt arbeider med å lage en indikator for artssammensetning av dyreplankton.

Nye arter

Ut fra de data forskerne har tilgjengelig, slår de fast at raudåtearten calamus finmarchicus fortsatt er den dominerende dyreplanktonarten i Barentshavet. Det er godt nytt for fiskeyngel som på et gitt utviklingstrinn beiter på raudåteegg.

Men forskerne slår også fast at sørlige arter som krillen Nematocelis megalops, hoppekrepsen Calanis helgolandicus og vingesneglen Cymbiulia peronii er kommet inn i eller observert i økende antall ved inngangen til Barentshavet.

- Indikatoren er fremdeles under utvikling. Det gjenstår å etablere en robust måte å fremstille et komplisert materiale på slik at det ikke bare egner seg til forskning, men også dekker forvaltningens behov, heter det i rapporten. (©NTB)Annonse
Annonse
Annonse