Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dovre-bjørn får gå

Dermed blir det tyngre å få fatt i bjørnene som forvaltningen har som mål å ta ut før beiteslipp.

25 dyr av kvoten på 27 gjensto da bjørnejakta ble avsluttet i fjor høst. DN vil forsøke å ta ut resten, i tråd med rovviltforliket.

- Vi vil så langt det er mulig sette i verk tiltak for å innfri kvoten, meldte direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning i februar. Til nå er to bjørner tatt ut etter higang, en i Telemark og en i Nordland.

I Dovre/Sel-området er en bjørn sporet av Statens Naturoppsyn. Men den får gå i fred. Årsak: Det er for lite sau i området.

Må skaderelateres

Naturmangfoldloven med forskrift krever nemlig at forebygging, avbøtende tiltak og skadesituasjon må vurderes før rovdyr kan tas ut, påpeker seniorrådgiver Knut Morten Vangen.

- Bjørn i område der det ikke er sau kommer vi ikke til å ta ut. I Dovre-Sel-området er det ikke aktuelt med felling, ut fra skadebildet. Om bjørnen flytter på seg i vår, blir saken vurdert på ny.

Annonse

Åpning i Gausdal

Bjørnen som i helgen ble sporet i Vestre Gausdal lever imidlertid farlig.

- Vi har ikke truffet noe vedtak, fordi forholdene for jakt og sporing er dårlige nå. Får vi nysnø og ferske spor, vil vi treffe et vedtak, sier seniorrådgiver Vangen i DN.

I yngleområde for bjørn er det heller ikke aktuelt med uttak. Bjørnen som i forrige uke ble sporet i Harran i Nord-Trøndelag, befant seg på rett side av E6, og får dermed leve i fred i yngleområdet.

Rovviltforliket krever at det ikke skal være rovdyr med skadepotensiale i beiteområder. Men forliket forutsetter at Naturmangfoldloven fortsatt skal gjelde. Og loven setter en stopper for å ta ut dyr med skadepotensiale dersom det ikke har vært skader i området tidligere.

Neste artikkel

Ap trenger et eget distriktsopprør