Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Direktoratet for naturforvaltning skal forsøke å skyte 25 bjørner på vårsnø

Hans Bårdsgård
Publisert: 06.03.12 11:09

Dermed er bjørnejakt-praksisen i forvaltningen endret fra nei, nei, nei til vårsnøjakt og til å omfatte forsøk på å skyte 25 bjørner som nylig har forlatt hiet.

- Snart går bjørnene ut av hiet. Til våren vil vi gjøre forsøk på uttak i Neiden, Hattfjelldal, Holtålen og Hedmarksvidda. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre ekstraordinære uttak i andre prioriterte beiteområder, melder direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning i en pressemelding.

Fjorårets bjørnejakt ga 2 fellinger av en kvote på 27 dyr. Nå vil DN forsøke å ta ut de 25 siste.

- Vi vil så langt det er mulig sette i verk tiltak for å innfri kvoten, sier Janne Sollie. Hun understreker at DN med dette følger opp rovviltforliket.

Statens naturoppsyn (SNO) blir sendt ut på sporing av bjørn som har forlatt hiet, og DN ber alle som finner bjørnespor om å melde fra til SNO, for:

- Å felle individer av en fåtallig art som bjørn er svært krevende, og det er umulig å gi garantier for at hele lisensfellingskvoten blir tatt ut.

Endret praksis

Inntil i fjor vår var standardsvaret fra DN på søknader om vårsnøjakt nei. DN har avvist at ekstraordinære uttak av rovdyr kan ha som formål å oppfylle kvoten.

Så kom rovviltforliket på Stortinget, som fastslår at det ikke skal være rovdyr som representerer skadepotensiale i prioriterte beiteområder. Snart våkner bjørnene i landets prioriterte beiteområder, samtidig som sauebøndene tar imot lam som snart skal til skogs.

I august i fjor avviste Miljøverndepartementet at lovverket tillater uttak av bjørner bare fordi de finnes i beiteområder. Men etter en resultatløs lisensjakt i fjor høst åpnet forvaltningen i november for ekstraprdinært uttak i 4 områder, fordi DN mente det var "stor fare" for at bjørn som fantes i disse områdene i fjor høst, kunne gjøre skade våren 2012.

Også dette innebærer en praksisendring. Tidligere har DN avvist å ta ut bjørner på høstjakt og via hiuttak, fordi det har vært vurdert som sannsynlig at bjørnene ville flyttet vekk fra området før beitesesongen. Nå vurderes bjørnene å være en "stor fare".

Jakter i beiteområder

I vår vil DN åpne for vårsnøjakt uavhengig av om det er søkt om uttak i området eller ikke. Men uttakene vil kun skje i prioriterte beiteormåder.

DN vil la Statens naturoppsyn (SNO) ta ut bjørner etter nær dialog med de regionale rovviltnemndene.

Prioriteringene skjer på grunnlag av skader i 2011 og tidligere år, muligheten for å gjennomføre andre tiltak enn felling, hvor mange bjørner som er blitt felt i området tidligere år og fremtidig skadepotensial.

I prioriterte bjørneområder skal forebyggende tiltak, for eksempel tidligere nedsanking av sau og rovviltavvisende gjerder, vektlegges for å hindre tap av dyr på beite.Annonse
Annonse
Annonse