Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Borten Moe vil ha mer effektiv konsesjonsbehandling av kraft-konsesjoner

Sindre Haugen Mehl
Publisert: 02.03.12 12:59

Nettmeldingen "Vi bygger Norge - om utbygging av strømnettet" ble lagt fram av regjeringen fredag.

Les kommentar: Viktig melding

I meldingen presenterer regjeringen forslag for utbygging og investeringer i strømnettet.

Investeringer
- Vi har behov for store investeringer i nettet for å sikre verdiskaping og forsyningssikkerhet i hele landet, samt legge til rette for utbygging av fornybar energi, sier Ola Borten Moe, olje- og energiminister, ifølge departementets hjemmesider .

I nettmeldingen foreslårs det endringer i konsesjonssystemet.

Regjeringen vil blant annet at en ekstern aktør skal kvalitetsikre nettselskapene sine vurderinger av behov og løsninger for nettiltaket. Deretter skal departementet avgi en politisk uttalelse om behov etter en offentlig høring.

Les også: Energi Norge ventar endring i konsesjonsreglane i nettmeldinga

- Slik kan den etterfølgende behandlingstiden reduseres, skriver olje- og energidepartementet.

-Viktige politiske valg
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil, som i dag, være den sentrale konsesjonsmyndigheten.

- Beslutninger om store kraftledninger innebærer viktige politiske valg. Behovet for nettinvesteringer framover gjør at vi må ha en mer effektiv konsesjonsbehandling. Endringene vi legger opp til vil medvirke til kortere behandlingstid, sier Borten Moe.Annonse
Annonse
Annonse