Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget og Norsk sau og geit vil ha tettere samarbeid

Sauenæringen er blant de produksjonstypene med lavest oppslutning i Bondelaget. Omtrent 6.000 medlemmer driver med sau. Til sammenligning har Norsk Sau og Geit (NSG) nesten 12.000 medlemmer, de fleste av disse er aktive bønder med dyr.

I underkant av 15.000 foretak driver med sauehold her i Norge i dag, skriver Norges Bondelag.

Nå vil verveutvalget i Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit satser på et tettere samarbeid i tida fremover.

Les også: Fellesprosjekt med fokus på tiltak i rovviltområder

- Vi ønsker i samarbeid med NSG for å undersøke hvorfor ikke flere sauebønder er medlemmer i Bondelaget. Rovdyr og utmarksforvaltning er eksempler på arbeidsfelt der begge organisasjoner legger ned en betydelig innsats, sier leder Brita Skallerud i Verveutvalget.

Annonse

Les også: Laveste sauetap på ti år

Denne artikkelen ble første gang publisert på norsklandbruk.no. Les her

Neste artikkel

Mindre norsk kjøttproduksjon vil gi mer mat