Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap har vedtatt å forby pelsdyrgårder

Et flertall av Aps landsmøtedelegater vedtok i dag å programfeste et forbud mot norske pelsdyrfarmer.

Aps politikk for de neste fire år, lyder nå slik:

"Arbeiderpartiet går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Omstillingsmidler for etablering av ny landbruksvirksomhet basert på gårdbrukets ressurser, blir stilt til rådighet i avviklingsperioden".

Les også:

Pelsdyrbønder på jobb under Aps landsmøte

Pelsdyras usikre framtid Ingen tvil om flertall

Flertallet var stort nok til at stemmesedlene ikke ble telt av landsmøtets tellekorps.

Aps nestleder Helga Pedersen begrunnet redaksjonskomiteens standpunkt om å programfeste nedlegging av pelsdyrgårder med at landsmøtet tidligere har vedtatt dette.

- Vi har hatt omfattende debatter under landsmøtene, både i 2009 og i 2011. Derfor skal jeg ikke ha noen lang argumentasjon for hvorfor redaksjonskomiteen har lagt seg på denne linja nå, sa Pedersen.

I 2009 sa et knapt flertall nei til å legge ned næringen. I 2011 snudde partiet.

Annonse

Ba partiet snu

Anne Karin Torp Aldofsen fra Hedmark prøvde å få landsmøtet med seg i å slette setningen i programmet om styrt avvikling.

Hun sa at pelsdyrnæringen er nødvendig for en del norske bønder.

- Vi har et landbruk vi er stolte av, og som gjennom gode politiske vedtak gis anledning til å stå på flere bein. Det gir et sterkere og mer robust landbruk. Et landbruk for framtida. Pelsdyr er for noen en hovednæring. For andre er det en nødvendig tilleggsnæring for å drive gård.

Torp Adolfsen sa videre at Norge har lange tradisjoner med husdyrhold som en del av landbruket.

- Vi tar det for gitt - sau på beite, ku på bås. Pelsdyrnæringen har lange tradisjoner, men programforslaget truer med nedlegging.

Stygge bilder av pene dyr

Ap-delegaten tok sterk avstand fra eksempler på dårlig dyrehold. Hun sa at en av grunnen til at næringen er nedleggingstruet er bilder av pene dyr med skader.

- Når vi ser slike bilder fra andre steder, snakker vi om personlige trageider. Når vi ser bildene av pelsdyr, ser vi dem som representative for en hel næring, sa hun.

Neste artikkel

Sp-ordfører åpner for å droppe Ap-allianse