Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringas EØS-tull

Å produsere mat i dette langstrakte landet, krever et godt importvern. Regjeringspartiene vil kvitte seg med hele importvernet. Samtidig vet de at det ikke er flertall i Stortinget for å rive bærebjelken under norsk matproduksjon. Likefullt hamrer Høyre og Frp på norsk landbruk.

Siv Jensen og regjeringen ser ut til å være mest opptatt av hvordan den kan bruke EØS som bakdør for å avgi ytterligere suverenitet til EU, skriver kommentator Eva Nordlund. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Under finanstalen torsdag, malte finansminister Siv Jensen (Frp) «proteksjonisme-fanden» på veggen i Stortingssalen, antakelig for å skremme noen velgere. Alle i Stortingssalen vet utmerket godt at ingen partier i dette landet vil avskaffe handelen med andre land. Spørsmålet er hvordan Norge best skal ivareta sine handelsinteresser. Et spørsmål ethvert land stiller seg, og som EU stiller seg. Mens den blåblå regjeringa ser ut til å være mest opptatt av hvordan den kan bruke EØS som bakdør for å avgi ytterligere suverenitet til EU, slik som tilfellet var da Norge ble underlagt EUs finanstilsyn.

EØS-avtalens artikkel 19 åpner for økt handel med landbruksprodukter, når det er til gjensidig nytte. Regjeringa er mer opptatt av å fjerne toll, enn av gjensidig nytte. Derfor har EU fått større tollfri kvote på ost til Norge. Økningen tilsvarer produksjonen på 70 gjennomsnittlige melkebruk, ifølge Norges Bondelag. Regjeringa har gitt bort betydelige markedsmuligheter for norsk melkeproduksjon.

Stortingsflertallet har vedtatt at melkeprodusentene skal få kompensert regjeringas knefall for EU: Inntektsmulighetene for den melkeproduksjonen som er igjen, skal styrkes. Regjeringa ser bort fra Stortingets pålegg i statsbudsjettet. Det er arrogant.

Annonse

Først gir altså Solberg-regjeringa uten grunn bort markedsmuligheter for norske produsenter, eller med andre ord – reduserer norsk matproduksjon. Deretter flåser landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) det hele bort, ved å vise til at det landbruksoppgjøret Stortinget vedtok ble så dyrt at det ikke kan gis EØS-kompensasjon i statsbudsjettet. Det er å peke nese av stortingsflertallet.

Samtidig begrunnet finansminister Siv Jensen budsjettkuttene for pendlere med at EØS-borgere misbruker ordningene. Så melkebøndene skal betale for regjeringas iver etter å fjerne importvernet, og pendlere skal betale for at EØS åpner for misbruk av norske ordninger?

Neste artikkel

Mjølkebonde om jordbruksavtalen: – Et steg i riktig retning