Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kommunene får bestemme over scootertrafikk

Kommunene får selv lov til å bestemme om det skal etableres løyper for fritidskjøring med snøscooter.

Kommunene vil selv få anledning til å etablere og forvalte løyper for snøscooter. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Det betyr at det blir åpnet for fornøyelseskjøring i utmark.

Senterpartiet sikret flertall for regjeringens forslag da Stortingets energi- og miljøkomité torsdag behandlet ny lov om motorferdsel.

Les også: Flere sier ja enn nei til fritidskjøring med snøscooter

Høyre, Frp og Sentetrpartiet stemte for sterkere kommunalt selvstyre i scootersaker, mens regjeringens støttepartier Venstre og KrF sier begge nei.

Venstres nestleder Ola Elvestuen, som er leder i energi- og miljøkomiteen, mener snøscooterløypene vil ødelegge både for dyrelivet og for folks mulighet til å oppleve stillhet i naturen.

– Det er synd at Senterpartiet sikrer regjeringen flertall for en dårlig forberedt sak, sier han.

Kommunene skal bestemme hvor scooterløypene skal gå, men de skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. I tillegg skal det tas hensyn til reindriften.

– De beste

Senterpartiets Marit Arnstad mener kommunene selv er best skikket til å avgjøre hvor det skal legges scooterløyper. Hun sier lovendringen vil styrker det lokale selvstyret.

– Jeg mener at kommunene er de beste til å bestemme om og hvordan de vil legge til rette for løyper for fritidskjøring med snøscooter, sier sier Marit Arnstad, energi- og miljøpolitisk talsperson i Senterpartiet.

– Lokaldemokratiet er godt egnet til å ivareta forvaltning av lokale ressurser og foreta avveininger mellom arealbruk og naturforvaltning. Norge er et mangfoldig land, hvor slike løyper må tilpasses de lokale forholdene, og hvor forvaltningen skal ivareta ulike behov. Lokalkunnskap og tilpasning blir må bli tatt hensyn til, sier Arnstad.

Lovendringen inneholder de viktigste rammene for scooterøyper og kommunenes prosess: Hvor løypene kan legges, hvilke hensyn kommunene skal ta når løypene anlegges og hvilke utrednings- og kartleggingskrav som gjelder.

Grundig behandling

Annonse

– Kommunene blir pålagt en grundig saksbehandling hvor hensynet til friluftsliv, naturmangfold, reindrift, bolig- og hytteområder skal veie tungt. Det er viktig for Senterpartiet at denne prosessen gir alle berørte parter anledning til å bli hørt, og at grunneieren må gi sitt samtykke til at det blir anlagt løype over eiendommen. Lovendringen gir i seg selv ikke en liberalisering av muligheten til å kjøre snøscooter, presiserer Arnstad.

Les også: Rabalder om liberal snøscooterlov

Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. Motorferdsel i snøscooterløypene er ikke tillatt om våren etter 5. mai. I områder med flytting og kalving av tamrein er denne datoen satt til 25. april.

Miljøpartiene rystet

SVs Heikki Eidsvoll Holmås er svært misfornøyd.

– Norsk natur gjøres nå om til en lekeplass for snøscooter. Det er trist for alle oss som går på ski for å oppleve stille natur, sier han.

Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson sier friluftsfolk bør være «dypt rystet».

– Alle som er glade i norsk natur bør skremmes av den bevisstløse holdningen til tradisjonelt friluftsliv som regjeringen har utvist i denne saken, sier han.

– Utviklingen i scootertrafikken i Sverige og i deler av Nord-Norge viser at denne politikken vil bety at stadig flere velger scooter i stedet for ski.

Odd Henriksen i Høyres energi- og miljøfraksjon på Stortinget tror ikke den nye loven vil utgjøre den store forskjellen.

– Den ivaretar både den unike stillheten i fjellet og friluftslivet, sier han.

– Svart dag

Norske naturvern- og friluftslivsorganisasjoner har stått samlet i kampen mot regjeringens forslag.

– Dette er en svart dag for friluftslivet og naturmangfoldet. Lovendringen er oppskrift på en kraftig økning i snøskutertrafikken. Dette vil gå utover stillhet, trivsel og gode naturopplevelser i norske vinterfjell, sier styreleder Berit Kjøll i Den Norske Turistforening i en pressemelding.

Neste artikkel

Et reaksjonært Sp?