Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vedum med forelesning på Bondetinget

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum forklarte landbrukspolitikkens plass i et moderne samfunn og viste til at en stadig mer urolig verden gjør stadig flere opptatte av landbrukspolitikk.

Foredrag: Vedum foreleste i landbrukspolitikk og statsvitenskap på Bondetinget. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Vedum sparte på valgkamputspillene til slutten av sitt innlegg på Bondetinget i Sarpsborg onsdag. I stedet innledet han med et statsvitenskapelig inspirert foredrag for bøndene og landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP).

– Landbrukspolitikken er ikke til for bonden sin skyld. Men for samfunnets skyld. Vi har ikke forsvar for soldatenes skyld og sykehus for legene. Vi har dem, fordi de er viktige samfunnsoppgaver.

– Matpolitikk er en grunnplanke for all politisk tenkning. Når vi politikere snakker om landbrukspolitikk, så må vi ikke bare snakke om kroner til bonden, men også at det er en samfunnsinvesteringsprosjekt, sa Vedum.

Hva er viktig for staten?

Han gikk så videre til å beskrive det han trekker fram som de tre mest primære oppgavene for en stat:

* Sørge for matforsyning til egen befolkning.

* Sikkerhet og forsvar.

* Klare grenser.

– Matforsyning, alltid. Er det uro rundt mat, er det uro rundt alt. Det er derfor matpolitikk er det området med flest politiske bestemmelser rundt.

– Vi lever i en mer urolig verden enn før, derfor er det mer diskusjon om beredskap. Derfor blir det mer diskusjon om det elementære. Derfor blir det en lukket høring om beredskap i Stortinget neste uke.

– Overskuddsdebatter

Vedum mener at urolighetene i verden gjør at grunnleggende samfunnsforhold, som mat og grenser, diskuteres mer og mer.

– Tidligere var det bare landbrukspolitiske talsmenn som uttalte seg om landbruk. Årets oppgjør har vært diskutert på partiledernivå, runde etter runde, sa Vedum.

Det gjør at debatter om mat og matforsyning er viktigere nå enn på lenge. For 10 til 15 år siden var det knapt noen i allmennheten som brydde seg om Forsvaret eller landbrukspolitikken, mener Vedum.

Annonse

– Ting som en uke ekstra pappaperm blir overskuddsdebatter, selv om de er viktige nok, sa han.

Vil ikke si unnskyld til EU

Etter hvert rettet han et spark til tidligere EU-minister og nåværende miljøminister Vidar Helgesen (H)

– Det første Vidar Helgesen gjorde, var å angripe norske bønder, og det siste han gjorde var å slakte norske sauer med ulvepolitikken, sa Vedum og sier det er uhørt å dra til Brussel for å beklage for tollvernet.

– Neste periode må vi få en regjering som ikke sier unnskyld til EU, men som kjemper, sa Vedum.

– Usikker på hva Stortinget har vedtatt

Når det gjelder dramaet i Stortinget om konsesjonslovgivningen, så sier han at han har selv vanskeligheter med å få oversikt over hva som faktisk ble vedtatt.

– Jeg tror Høyre, Frp og Venstre er usikre også. Den type rot må vi bort ifra, sa Vedum.

Han berømmet riktignok Venstre og KrF å sikre jordbruksforhandlingenes eksistens i forhandlinger med Høyre og Fremskrittspartiet like etter valget i 2013.

Han understrekte hvor viktig det er å ha landbruksdebatten på våren, før den drukner i de andre sakene på statsbudsjettet.

– Frp ønsker å fjerne de. FrP er i hvert ærlige om hva de vil, mens Høyre sier de vil ha en del av den ordinære budsjettbehandlingen.

Men da vil landbruket bli en mye lettere salderingspost, sa Vedum.

Neste artikkel

Nordisk krisemøte etter tørkesommar