Vedum ber Stortinget utsette omstridt EU-sak

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum fikk avslag da han ba presidentskapet utsette Stortingsbehandlingen av tilknytning til EUs finanstilsyn. – Vi vil fremme forslaget på nytt.

Ber om utsettelse: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum ber presidentskapet på Stortinget gripe inn og utsette behandlingen av Siv Jensens lovforslag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

EUs finanstilsyn

Norge kan ikke direkte slutte seg til EUs finanstilsyn siden Grunnloven ikke åpner for å avstå suverenitet til noe Norge ikke er medlem av.

Både denne og forrige regjering har jobbet med å finne en avtale med EU og de andre EØS-landene.

Løsningen kom i 2014. EØS-organet ESA skal sørge for at norske finansinstitusjoner følger samme regler som EU-landene.

ESA skal fatte det som blir omtalt som kopivedtak av EU-vedtakene, og jusseksperter mener dette utfordrer Grunnloven.

Etter seks år med forhandlinger ble det avsatt seks uker til saken i Stortinget.

– Det kommer vi til å gjøre. Vi fremmer forslag om å sende saken tilbake til finanskomiteen. Vi merker jo at fra da vi hadde saken i komitébehandling i starten, da bare Senterpartiet uttrykte bekymring for framdriften, så har nå SV kommet etter, KrF har kommet etter og vi ser i dag at deler av Frp har kommet etter. Jo mer opplyst saken blir, jo mer våkner bekymringen hos folk. Da mener vi at saken må belyses bedre, sier Vedum til Nationen.

Dette vil Vedum ha svar på

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 649,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel