Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp: Dales «doping» bak overproduksjon og prisfall 

Regjeringen har selv skylden for overproduksjon av sauekjøtt, mener Sps Geir Pollestad. Han kaller landbruksministerens varsel om støttekutt uansvarlig.

– Det virker ikke som om Dale forstår betydningen av både å ha balanse i markedet og forutsigbare rammevilkår. Forslaget om støttekutt er barnslig og uansvarlig, sier Pollestad. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) varslet under landsmøtet til Norsk bonde- og småbrukerlag i helgen kutt i støtten til sauebønder.

– De ber om mindre produksjon, og det skal de få. Vi kan kutte i overføringene til jordbruket, sa landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) lørdag.

Pollestad gir Dale rett i at kutt i overføringene vil bidra til å redusere produksjonen, men der stopper også enigheten. Senterpartiet mener situasjonen med overproduksjon i all hovedsak er Dales skyld og ansvar.

– Han har gitt gass og ikke hørt på advarslene, sier Pollestad.

• Les kommentar: Delt Dale, delt opposisjon

– Det er Dale som har jobbet for at støttesystemet skal bidra til å gjøre store sauebruk større. Det er altså regjeringens «doping» til de største brukene som forklarer situasjonen vi er i nå, mener Sp-politikeren, som er leder av næringskomiteen på Stortinget.

– Resultat av 2014

Bakteppet for konflikten er at overproduksjonen av sauekjøtt har sendt prisene i gulvet, noe som har fått landbruket til å kreve kutt i investeringsstøtten til sauefjøs.

Dale mener imidlertid det vil være mer effektivt å kutte støtte som mer direkte stimulerer produksjonen. Statsråden fremholder at kutt i investeringsstøtten vil medføre stopp i distriktene, mens sentrale områder vil fortsette å investere uten tilskudd.

– Det virker ikke som om Dale forstår betydningen av både å ha balanse i markedet og forutsigbare rammevilkår. Forslaget om støttekutt er barnslig og uansvarlig, sier Pollestad.

– Det vi ser nå, er i stor grad et resultat av det Frp, Høyre, KrF og Venstre gjorde i jordbruksoppgjøret 2014. Da satte de i gang en subsidiegalopp for de store brukene, mener han.

Annonse

Overproduksjonen har ført til at subsidiert norsk sauekjøtt er blitt eksportert til Afghanistan, noe som i verste fall kunne undergravd matproduksjonen i ett av verdens fattigste land.

Nortura har beklaget eksporten og varslet endrede rutiner.

Økt matproduksjon

Dale advarer samtidig mot tiltak som gir produksjonskutt, fordi det kan føre til at Stortingets overordnede mål om økning i matproduksjonen ikke blir oppfylt og økonomien i saueholdet blir dårligere.

– Vi kan ikke styrke jordbrukets inntekter gjennom overproduksjon, repliserer Pollestad.

Han minner også om at Stortinget ikke bare har krevd økt matproduksjon, men også økt selvforsyning.

– Det blir ikke økt selvforsyning av å produsere for fryselager, sier Pollestad.

Konkret vil Sp foreslå å beholde opplysningskontoret for kjøtt og egg, kutte investeringsstøtte som innebærer økt vekst og gi Nortura og øvrig kjøttbransje større mulighet til å samarbeide om å ha marked i balanse.

– Overproduksjon og ubalanse i markedet er den største trusselen mot norsk matproduksjon. Nå kan det ramme både sauenæringa, storfenæringa og melkeproduksjonen, sier Pollestad.

Neste artikkel

Hvem skal tjene penger på tog?