Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen må verne mer matjord

Stortinget krever bedre vern av matjord og reduserer målet for årlig omdisponering av dyrket mark fra 6.000 til 4.000 dekar.

I vedtaket heter det at det årlige målet for omdisponering av dyrket mark gradvis skal nås innen 2020. Illustrasjonsfoto: Håvard Zeiner

– Regjeringen er langt mindre ambisiøs enn Stortinget når det gjelder jordvern. Det er veldig bra at alle partiene har klart å samle seg om et vedtak. Dermed sikrer vi oss at regjeringen må følge opp, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Knut Storberget til NTB.

I vedtaket heter det at det årlige målet for omdisponering av dyrket mark gradvis skal nås innen 2020.

– Det innebærer at regjeringen må legge om sin politikk i jordvernsaker. Konkret må Fylkesmannen gis instruks om å bli mer restriktiv, samtidig som Statens vegvesen og Jernbaneverket i større grad tar hensyn til matjord i sin planlegging, sier Senterpartiets Geir Pollestad.

Annonse

Stortingsvedtaket som ble fattet tirsdag, åpner også for strengere vernebestemmelser i jordloven, i tillegg til en rekke andre tiltak som har til hensikt å hindre tap av matjord og øke nydyrking. (©NTB)

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997