Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Lundteigen har valgt feil fiende

Une Aina Bastholm (MDG) mener Per Olaf Lundteigen (Sp) bommer når han gjør MDG til en fiende.

Møttes til duell: Miljøpartiet de Grønnes nasjonale talsperson, Une Aina Bastholm, og Senterpartiets stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (bak) møttes til duell i studio hos Nationen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Selv om Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne er enige om mange politiske saker, er samarbeidsklima langt ifra godt.

I sommer har nasjonal talsperson for Miljøpartiet de Grønne, Une Aina Bastholm og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, tatt opp sine uenigheter i Nationens spalter. Det endte med at Bastholm ville ta Lundteigen i klimaskole, og Lundteigen svarte med å utfordre Bastholm til duell. Nationen inviterte de to til studio, hvor politisk redaktør, Kato Nykvist, ville komme til bunns i konflikten.

Skogvern

Med rekvisitter hentet fra skog og jorde, understreket Lundteigen at Sp og MDG står langt fra hverandre når det gjelder skogbruk.

– Det som er det triste, er at vi ikke har MDG med oss på å bruke skogen bedre, for de er mer opptatt av å verne skogen. Det betyr å ta skogen ut av produksjon, sier han.

• Les også: Bastholm vil ta Lundteigen til klimaskole

Bastholm ristet oppgitt på hodet.

– Det er dumt at Lundteigen hopper på den myten om at vi bare vil verne alt. Det stemmer at vi er forskjellige, på at vi ønsker å verne 10 prosent av skogen i Norge. Det skal være den skogen som faglig fundert har mest naturmangfold. Det er en forskjell. Men ellers, så har vi masse politikk, og vi har fremmet flere forslag i Stortinget, for å få mer verdiskapning i skogindustrien i Norge, er svaret fra Bastholm.

– Jordnær

I sommer har de to fått mye spalteplass i Nationen, og tonen mellom de to har vært skarp. Også i studio var det tydelig at det ikke er et godt grunnlag for et samarbeid mellom de to partiene.

«Den myrjorda, som er jord, skal gå tilbake til myr. Det er et eksempel på at dere er så fjerne.»

Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet
Annonse

– Dere må bli mer jordnære. Det er det jordnære Senterpartiet som her møter det mer abstrakte Miljøpartiet, sier Lundteigen.

• Les også: Per Olaf Lundteigen utfordrer MDG til duell

– Er dere abstrakte? spør debattleder og politisk redaktør i Nationen, Kato Nykvist.

– Nei. Jordnær er for meg et honnørord, som er veldig viktig. Men har du begge beina godt planta på jorda hele tiden, så kommer du heller ingen vei, sier Bastholm.

– Dere er så fjerne

Også når det kommet til jordbruk er det forskjeller mellom de to partiene.

– Miljøpartiet de Grønne har foreslått på Stortinget at jordbruksarealer, altså jord som i dag er dyrket på tidligere myr, der skal det ikke være mulighet til å grøfte jorda. Den myrjorda, som er jord, skal gå tilbake til myr. Det er et eksempel på at dere er så fjerne. Det er dette som provoserer så utrolig mange folk utover bygdene, som er vant til å bruke jorda, som er vant til å kjøre gravemaskin, som er vant til å drive i det praktiske. Det synes jeg er så synd, for vi burde samle oss nå, for å få økologi, jordbruk, skogbruk og fornybare næringer opp og fram, sier en engasjert Lundteigen.

– Jeg opplever at Lundteigen har valgt feil fiende. Om vi hadde fått enda mer tid til å snakke, så tror jeg at også Lundteigen ville ha sett at vi er enige i veldig mye. Vi kunne ha samarbeidet om mange ting, det er jeg helt sikker på, men Lundteigen mener jo at jeg kommer med mye fine ord og ikke har bakkekontakt. Jeg tenker jo at det er en av utfordringene for oss med Sp, at jeg ikke helt vet hvor jeg har dem, både når det gjelder klima, og også oljepolitikken, sier Bastholm.

Neste artikkel

EU - løsning for alle utfordringer?