Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

«Løpende kontakt» i jakt på ulveløsning

Statsminister Erna Solberg (H) og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) holder tett kontakt for å løse den betente ulvestriden.

Statsminister Erna Solberg (H) og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) jobber på spreng for å finne løsninger på den betente ulvestriden, ifølge Statsministerens kontor. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er tett kontakt mellom oss og Klima- og miljødepartementet om bistand fra ekspertise for å finne gode løsninger på dette, sier statssekretær Sigbjørn Aanes (H) ved Statsministerens kontor til NTB.

Han bekrefter at statsminister Erna Solberg (H) og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) holder tett kontakt og arbeider intensivt med saken.

– Jeg kan ikke gå mer konkret inn på hva dette innebærer enn at man jobber for å finne løsninger. Det har vært løpende kontakt mellom de to hele tiden, sier han.

Det skapte rabalder da Helgesen før jul besluttet å bare tillate felling av 15 av 47 ulv som rovviltnemndene ville ta ut.

Men ulvefloken lar seg løse hvis den politiske viljen er der, mener Skogeierforbundet. Fredag ettermiddag skulle forbundet sammen med Utmarkskommunenes sammenslutning legge fram nye løsningsforslag for statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet.

– Trenger ikke ny vurdering

Skogeierforbundets leder Erik Lahnstein mener Helgesen har valgt den snevreste tolkningen av handlingsrommet som er mulig å tenke seg.

– Det er et politisk valg. Hvis det er politisk vilje, er det mulig å trekke andre konklusjoner. Man trenger ikke vente på ny vurdering fra Justisdepartementets lovavdeling, sier Lahnstein til NTB.

– Det er ikke bare skadepotensialet for husdyr som er relevant når man skal vurdere om det skal gis fellingstillatelse. Det fremkommer både direkte av Bern-konvensjonen og av svensk rettspraksis at det er mulig å vektlegge også andre hensyn, sier han.

Slike «andre hensyn» kan være å avverge skade på avling, skog, fiske, vann, andre former for eiendom. Helgesen trenger ikke rådføre seg med lovavdelingen, fordi han har all mulig kompetanse selv til å fatte en annen beslutning raskt, mener Lahnstein.

Bredere vurdering

Annonse

Skogeierne får støtte fra Norges Bondelag, som fredag sendte et brev til Solberg om saken.

– Det er ikke rettslig grunnlag for å hevde at rovviltnemndenes vedtak er i strid med naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen, slik statsråd Helgesen mener, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes.

– Det er mulig innenfor lovverket å gjøre en bredere vurdering enn det Helgesen har gjort, legger han til.

Helgesens vedtak har skapt opprørsstemning i deler av Høyre, særlig i Hedmark. De øvrige partiene i ulveforliket, nemlig Ap, Frp og KrF, skal på et møte tidligere i uken i klare ordelag ha bedt Helgesen rydde opp.

Solberg understreket torsdag at det kan bli vanskelig å gjennomføre forliket.

– Det vedtaket vi alle hadde håpet skulle skape ro, har vist seg vanskelig å gjennomføre, slik det ligger an nå, sa hun til VG.

Kritikerne mener Helgesens vedtak i praksis fører til at Stortingets bestandsmål ikke blir oppfylt.

Neste artikkel

Skadefellingstillatelse på ulv i Østerdalen