Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

LO slår trolig ring om EØS-avtalen

EØS-avtalen er grunnlaget for LOs faglige europapolitikk, heter det i en uttalelse som LO-kongressen ventes å samle seg om senere i dag.

LO-kongressen (avbildet) er ventet å samle seg om en uttalelse hvor de slår ring om EØS - men likevel spisser tidligere formuleringer, blant annet med krav om reservasjonsmulighet. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

På forhånd gikk flere LO-forbund ut med krav om at EØS-avtalen sies opp eller reforhandles. Det er det ikke flertall for, men uttalelsen fra redaksjonskomiteen er kritisk og mer konkret enn tidligere.

– Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.

Uttalelsen slår videre fast at Storbritannias utmelding av EU kan få «betydelige konsekvenser» for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler og at de vide konsekvensene av brexit utredes av myndighetene.

Annonse

Konkret krever LO at norske myndigheter motsetter seg begrensninger i retten til kollektive kampmidler og nasjonal lønnsdannelse. Forslaget fra Ap om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven av 1999, får støtte. Det er kanskje ikke så rart, all den tid det på forhånd var utredet og anbefalt av LOs juridiske avdeling.

(©NTB)

Neste artikkel

– EØS-avtalen er det beste vi har for å beskytte oss når Trump går til full handelskrig