Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ledelsen i rovviltnemnd legger ned sine verv

Lederen, nestlederen og ytterligere ett medlem av rovviltnemnda i Oppland legger inntil videre ned sine verv som følge av regjeringens ulvevedtak.

Aud Hove og to andre medlemmer i rovviltnemnda i Hedmark legger inntil videre ned sine verv. Foto: Kirsti Hovde

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) ville ikke godta vedtaket fra rovviltnemndene i Hedmark og Østfold om lisensfelling av ulv. Det oppgis som bakgrunn for at leder Aud Hove (Sp), nestleder Ragnar Nordgreen (Ap) og Mariann Isumhaugen (Ap) går ut av rovviltnemnda, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Dermed har de gjort alvor av trusselen de kom med samme uke som Vidar Helgesen vedtok å nekte all lisensjakt på ulv innenfor ulvesona.

– Ved ikke å godkjenne det region 4 (Hedmark) og 5 (Østfold) vedtok, undergraver departementet rovviltnemndenes rolle og vårt ansvar. Vi er særs bekymret for hva dette vil føre til for Oppland, vår beitenæring og mulighetene for tiltak for å regulere bestanden, skriver de tre i en pressemelding.

Annonse

Nå venter rovviltnemnda i Oppland på en avklaring fra Klima- og miljødepartementet. Dersom departementet skulle endre sin avgjørelse, oppgir Hove, Nordgreen og Isumhaugen at de er klare til å gjenoppta sine verv.

Dagen etter Helgesens vedtak ble det også klart at alle medlemmene i rovviltnemnda i Hedmark trekker seg fra sine verv.

Neste artikkel

Skulen med sju elevar