Fryktar frihandel vert overordna mål

Sps Liv Signe Navarsete meiner regjeringas stortingsmelding om globalisering og handel gjer frihandel til overordna mål. Ho fryktar følgjene for landbruket.

Svekkja stilling: Sps utanrikspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete fryktar landbruket får ei svekkja stilling med regjeringas forslag til ny handelspolitikk. Seniorforskar Arne Melchior ved Norsk utanrikspolitisk institutt meiner Noreg i handelsforhandlingar kan tene på å opne for meir landbruksimport. Her saman med Nationens Eva Nordlund. Foto: Vidar Sandnes

– Landbruksinteresser vil verte tillagt naudsynt vekt i forhandlingar, men vil ikkje i seg sjølv vere grunn til å hindre innleiing av forhandlingar der landbruksinteresser kan ventast å verte råka, skriv regjeringa i meldinga.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Lakseauksjon gir milliarder til kommunene