Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frp lover øremerkede penger til dyrepolitiet

Politiet skal ikke måtte velge mellom å etterforske dyrekriminalitet og annen kriminalitet. Frp lover øremerkede 
penger til dyrekrimetterforsking.

Ida De Rosa
Publisert: 29.01.15 02:31 | Oppdatert: 30.01.15 07:44

Det bjeffes og pipes, og en distinkt lukt av hund slår mot oss.

– Å, så fin, ja, sier Frps landbrukspolitiske talsmann, Morten Ørsal Johansen, og bøyer seg ned mot et kull hundevalper.

Når Ørsal Johansen drar fra kontoret i Stortingets første etasje og hjem til småbruket han eier, venter sju ivrige hunder på ham. Men nå befinner han seg på FOD-gården for omplassering av dyr sørøst i Oslo.

Hit kommer hunder og katter som har blitt slått, vanskjøttet eller som eierne har gått lei.

Frp-hjertesak

Forrige uke slapp landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) nyheten om at regjeringen setter i gang et forsøk med dyrepoliti i Sør-Trøndelag – en hjertesak for flere Frp-ere, deriblant for Ørsal Johansen.

Det tok ikke lang tid før kritikerne var på banen – deriblant fra regjeringspartner Høyre.

Det blir feil at politiet skal prioritere dyrevelferdssaker framfor andre viktig kriminalitet politiet etterforsker, mente nestleder i justiskomiteen Anders Werp og stortingspolitiker fra Sør-Trøndelag, Linda Hofstad Helleland.

Ørsal Johansen fnyser, men så kommer det diplomatisk:

– Høyre er fornuftig, så jeg tror vi skal komme til enighet.

Mener Høyre vil forstå

I dag innleder han et Frp-initiert seminar om dyrepolitiordningen på Stortinget. Ørsal Johansen satser på stort oppmøte fra Høyre-politikere.

– En del personer i Høyre er redd for at det å prioritere opp dyrevelferdssaker vil gå på bekostning av det ordinære politiarbeidet. Når de får forståelse for hva det er vi vil og får kjørt dette gjennom egen partiorganisasjon, så tror jeg ikke det vil bli et problem å få Høyre med.

Vil øremerke 


DYREPOLITI

«Vi ser at en del saker der dyr har blitt vanskjøttet ikke blir 
prioritert.»

Som Nationen skrev forrige uke, mener Mattilsynet at lite kunnskap om dyr hos politiet fører til at mange saker henlegges, at kvaliteten på etterforskingen ikke er god nok og at politiet ber domstolene om for lave straffer.

Frp mener løsningen er egne politifolk i hvert politidistrikt som kun jobber med dyrevelferdssaker.

– Dyrepolitiet må utgjøre en egen enhet i politidistriktene med sin egen særskilte finansiering. Hvis ikke vil politiet alltid komme i et vanskelig dilemma der saker som synes viktigere der og da prioriteres foran, sier Ørsal Johansen.

– Så du lover at regjeringen vil øremerke penger til dyrepolitiet?

– Ja. Her er det ikke snakk om å ta penger fra vanlig politiarbeid, ingen av politiets andre viktige oppgaver skal nedprioriteres. Her er det snakk om å gi mer ressurser til politiet, og øremerke penger til dyrepolitienheten. Vi har lovet politiet økte ressurser i årene framover, sier han.

Sør-Trøndelag først ute

Ørsal Johansen lover dermed noe helt annet enn det Frps statssekretær i Justisdepartementet, Hans Røsjordet, signaliserte i forrige uke. Røsjordet understreket at politiet må klare seg innenfor dagens økonomiske rammer. Dette avfeier Ørsal Johansen.

– Jeg skal ta meg en prat med Røsjordet, jeg.

Først ute med dyrepolitiordning er Sør-Trøndelag. Politimesteren har fått i oppdrag å prøve ut nye rutiner for etterforsking og samarbeid med Mattilsynet som seinere kan kopieres av andre politidistrikt. Distriktet har i dag ingen dedikerte politifolk som jobber med dyrekriminalitet.

Styreleder ved FOD-gården, Sindre Engen, er glad for at dyrevelferdssaker nå skal prioriteres sterkere.

– Vi ser at det er behov for å styrke politiets ressurser. Vi ser at en del saker der dyr har blitt vanskjøttet ikke blir prioritert, sier Engen.Annonse