Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EL og IT Forbundet: To av ti vil beholde EØS 

Bare 18 prosent svarer klart nei på spørsmålet om EØS-avtalen bør erstattes med en ny handelsavtale i en undersøkelse blant EL og IT Forbundets medlemmer.

Leder Jan Olav Andersen i EL & IT forbundet sier det er få i forbundet som ønsker å beholde EØS-avtalen om det settes opp mot et alternativ. Her fra LO-kongressen i 2013. Foto: Siri Juell Rasmussen

Undersøkelsen, som er utført blant 5.000 medlemmer i LO-forbundet, besto av ett spørsmål: Vil du erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale? 43 prosent svarte ja, 39 prosent svarte vet ikke og 18 prosent svarte nei.

– Tallene viser først og fremst at det er svært få som ønsker å beholde EØS-avtalen når den settes opp mot et alternativ. Det er også viktig å merke seg at andelen som ikke har gjort seg opp en mening, er stor. Derfor er det viktig med mer debatt om EØS og hvilke alternativer vi har, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Sterke krefter i LO jobber for en nyorientering i europapolitikken når landets største hovedorganisasjon samles til sin fireårlige kongress i begynnelsen av mai. Andersen, selv SV-medlem og EØS-kritiker, tror skepsisen blant medlemmene skyldes sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Sosial dumping undergraver arbeidsforholdene og den rettferdige konkurransen mellom bedrifter. Folk ser dette, samtidig som EØS-avtalen i altfor mange tilfeller hindrer økt innsats for et seriøst arbeidsliv. Det gjelder for eksempel i forhold til bemanningsbransjen og faste ansettelser, sier Andersen.

Annonse

I alt deltok 1.267 medlemmer i undersøkelsen. Av 773 respondenter som tok et klart standpunkt, svarte om lag 70 prosent "ja" og 30 prosent "nei".

(©NTB)

Neste artikkel

Norsk alkoholrekord – i Sverige