NSB større på buss enn tog

– NSB er i ferd med å bli et busselskap, 
sier Høyres Ingjerd Schou. Hun er 
kritisk til at private busselskaper må konkurrere mot statlig støttet aktør.

Uansett om målestokken er antall passasjerer eller antall ansatte, driver NSB i dag større innen bussvirksomhet enn persontogvirksomhet.

Nettbuss AS, som er et heleid busselskap av konsernet NSB AS, fraktet i fjor langt over dobbelt så mange passasjerer som konsernets tog gjorde.

Passasjervekst for buss

52,5 millioner passasjerer reiste i fjor med NSB-konsernets tog. 126 millioner passasjerer reiste med konsernets busser, framgår det av konsernets årstall som ble lagt fram mandag.

Det totale antall passasjerer som ble fraktet av NSB- konsernet i fjor, lå 11 millioner høyere enn året før. Nettbuss sto alene for 10 millioner av denne passasjerveksten.

Over 5000 personer er ansatt i NSBs bussvirksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Det er 2000 flere årsverk enn NSB i dag trenger for å drive konsernets persontogvirksomhet i Norge og Sverige.

Litt bedre

NSB-konsernets hadde imidlertid litt større inntekter fra persontogene sine i fjor enn fra bussene.

Totale driftsinntekter for persontogene var nesten 5,4 milliarder kroner i fjor, som er 10 prosent bedre enn året før.

Bedringene skyldes flere forhold, blant annet at staten betaler mer for togtjenester nå enn før.

Staten bidrar med halvparten av inntektene på vel 30 milliarder kroner som NSB regner med å få inn på persontogvirksomheten de neste seks årene, opplyste konsernsjef Geir Isaksen på en pressekonferanse mandag.

Den nye avtalen om offentlig kjøp med staten gjør at NSB kan realisere en ny rutemodell for østlandsområdet fra desember 2014, med oppstart på enkeltstrekninger fra desember i år.

I løpet av neste år skal i alt 50 nye tog være i trafikk på Østlandet.

Annonse

«Norges Statsbusser»

– Det er svært gledelig at flere vil ta toget. Men NSB er i ferd med å bli et busselskap, sier medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Ingjerd Schou (H).

Hun sier det er grunn til å legge merke til at NSB-konsernet gjør det bra innen eiendom i tillegg til bussvirksomhet.

– Dette er nettopp de delene av virksomheten der de må konkurrere mot private aktører. Jeg synes det er betenkelig at de mange private busselskapene i Norge må konkurrere mot en aktør som har staten i ryggen, sier Schou.

Schou mener at NSB igjen må rette oppmerksomheten mot togpassasjerene.

– Hvis NSB måtte ha konkurrert mot private aktører ikke bare i bussfeltet men også på skinnegangen, tror jeg alle norske togpassasjerer ville fått en bedre reiseopplevelse, avslutter Schou.

I vekst

NSB-konsernets bussvirksomhet hadde totale driftsinntekter i fjor på vel 4,8 milliarder kroner, som er 13 prosent mer enn året før. Økningen skyldes i hovedsak overtakelse av virksomhet.

Driftsresultatet ble imidlertid bare 85 millioner kroner, 95 millioner kroner mindre enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak engangseffekter ved innløsning av pensjonsforpliktelser.

NSB-konsernet omfatter seks forretningsområder som til sammen omsatte for vel 12,3 milliarder kroner i fjor. Det er 1,1 milliard opp fra 2010.

Driftsresultatet for konsernet endte imidlertid på 207 millioner, som er ned 172 millioner fra året før.

Nyheter · Samferdsel

Neste artikkel