Hevder EU presser Sverige

De svenske planene om å omplassere ulvevalper fra dyre-hager til ulvehi ute i naturen,

Nestleder Trygve Slagsvold Vedum og andre Sp-politikere ga i møter med landbruksminister Eskil Erlandsson og flere riksdagsmedlemmer uttrykk for at planene om omplassering av ulvevalper også berører Norge og vil skape problemer på norsk side. Ifølge Sp-politikeren var svenskene lydhøre for argumentene, og flere ga uttrykk for at de selv er skeptiske til planene.

– Også i Sverige er prosjektet svært omstridt, men etter press fra EU har Riksdagen gått inn for å sette ut ulv fra dyreparker for å styrke genene til den ville stammen, sier Slagsvold Vedum.

Bakgrunnen er at EU har underkjent den svenske beslutningen om at ulvestammen ikke skulle bli større enn 210 dyr. Beskjeden fra Brussel er begrunnet med at ulvestammen er truet av innavl, og at flere dyr må til for å begrense sårbarheten og hindre at genmaterialet blir enda dårligere.

Annonse

– Svenskenes plan nå er at omplassering av ulvevalper fra dyreparker vil tilføre ulvestammen nye gener slik at den blir mindre sårbar. Da kan det bli mulig å gjeninnføre taket på 210 ulver og la Sverige forvalte sine egne rovdyr, sier Slagsvold Vedum.   

I samtaler med riksdagsrepresentanter fra Värmland fikk de norske politikerne opplyst at planene om omplassering må passere flere hindre før de kan realiseres. 

Neste artikkel