Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venter fortvilet på rovdyr-svar fra Dale

Landbruksministeren lovet ekstratiltak for rovdyr-rammede bønder i august. Siden er det blitt stille om temaet.

Leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag venter på svar om rovdyrerstatning. Foto: Guro Breck

Onsdag går fristen ut for å søke om erstatning for sau drept av rovdyr.

Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag er oppgitt over at mange bønder fortsatt venter på svar fra regjeringen om hva de får erstatning for etter ulvens herjinger i sommer.

– Tiden er overmoden for å innfri de politiske løftene, sier Aas-Eng i en pressemelding.

LES OGSÅ: To ulver felt i Stor-Elvdal

I starten av august stilte landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) opp til møte med sauebønder i Oppland og Akershus som i sommer enten har mistet sau til ulv, eller som på andre måter har fått beitesesongen ødelagt på grunn av rovdyr.

Mistet mange dyr

Over 300 sau og lam ble tatt av ulv på Hadeland, Toten og Hurdal i løpet av sommermånedene. Ministeren skulle se på behovet for en helhetlig økonomisk kompensasjon for hele landet.

– Hva det blir, har jeg ikke landet på. Men dere kan legge til grunn at det skal finnes en økonomisk løsning for dem som har hatt sauen hjemme, eller tatt dem ned fra beite på grunn av situasjonen, sa ministeren under møtet i august.

LES OGSÅ: Rovdyr-skuffelse over statsbudsjettet

Dale understreket likevel at det kom til å bli snakk om ekstraordinære tiltak – ikke varige endringer i tilskuddet til sau på utmarksbeite.

Annonse

– Om en knapp uke går fristen ut for å søke om rovdyrerstatninger, og ennå har vi ikke hørt noe fra Dale. Det er ille for dem som er berørt, men dessverre ikke overraskende at det skjer, sier Aas-Eng.

Han mener at mangel på handling er en gjenganger i regjeringens håndtering av rovdyr og beitenæringen.

Utålmodige ordførere

Også ordførerne i kommunene Hurdal, Gran, Vestre Toten, Østre Toten, Gjøvik, Eidsvoll, Jevnaker, Lunner, Nordre Land og Søndre Land er utålmodige.

I et felles leserinnlegg i avisa Hadeland skriver de at sommerens ulveangrep har medført store økonomiske kostnader for kommuner og beitenæringen.

«I tillegg kommer en stor arbeidsbelastning for den enkelte, samt betydelig fysisk og psykisk stress som følge av en ekstremt krevende situasjon. Beitenæringa har jobbet døgnet rundt for å sikre dyra sine, samt søke etter drepte/skadde dyr. Mange sier at belastningen har vært for krevende, og er usikre på om de vil fortsette sitt dyrehold. Dette er bekymringsfullt, da beitenæringen er sentral for våre kommuner», heter det i brevet fra ordførerne.

I brevet vises det til foreløpige beregninger fra Fylkesmannen i Oppland som viser at ulven kostet fylket minst 9 millioner kroner, og at det er forventet at dette tallet vil stige.

70 millioner til tiltak

Aas-Eng viser også til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Der er det satt av 70 millioner kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak.

– Der står støtte til forebyggende og konfliktdempende tiltak på stedet hvil. Det viser nok en gang at de ikke tar situasjonen til rovdyrrammede bønder på alvor, sier Aas-Eng.

Neste artikkel

Høy temperatur før lukket høring om terrorsikring