Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Varmere klima har gitt færre bjørner

Varmere klima og bjørnejakt er årsakene til brunbjørnens historiske nedgang i Europa.

For å finne ut av hvordan situasjonen var for bjørnen for lenge siden, før menneskene begynte å telle dyr og skrive det ned, må forskerne bruke fossile funn. Foto: Linda Helgedagsrud / Colourbox

Denne artikkelen er en del av Nationens samarbeid med nettavisen Forskning.no, som eies av 83 opplysnings-, utdannings- og forskningsinstitusjoner. Den er skrevet av Cathrine Glosli, rådgiver ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

– Det er første gang fossile funn har blitt brukt til å se på bjørnebestanden over tid, sier forsker Richard Bischof fra NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

I en ny studie har forskere brukt informasjon fra mer enn 3400 arkeologiske steder for å gjenskape utviklingen av bjørnens bestand de siste 12 000 år.

Dramatisk nedgang

Til tross for at Europas rovdyrbestander nå er på vei opp igjen i enkelte områder på grunn av lovpålagt beskyttelse og bedre forvaltning, er tallene historisk lave.

Les også: Nærgående bjørn på Svalbard flyttet

For 12.000 år siden var situasjonen en helt annen: Da vandret brunbjørner over hele det europeiske kontinentet. Sakte, men sikkert har utbredelsen skrumpet til dagens situasjon som kan beskrives som flekkvis, stykkevis og delt.

Hvorfor sank bjørnens europeiske utbredelse så drastisk?

Forskerne mener det er to trender som har foregått samtidig: varmere klima og flere mennesker. Tidligere forskning har tydet på at kombinasjonen av klimaoppvarming og menneskelig påvirkning kan ha hatt større effekt på utryddelsen av store pattedyr enn disse to faktorene hver for seg.

Varmere vær, færre unger

Ved å sammenligne hvor mange bjørnunger som er født over hele verden, har forskerne konkludert med at bjørnene får færre unger når temperaturene øker.

Brunbjørner lever i et bredt spekter av klimasoner, fra tørre ørkener til kald arktisk tundra. Så hvorfor i all verden har økte temperaturer en negativ effekt på dem?

Annonse

– Dette skyldes vinterdvalen deres, forklarer Bischof.

I denne perioden blir ungene født, og hunnene er svært sårbare.

– Stikk motsatt av det man skulle tro, så trenger drektige hunner mer energi under dvalen når det er varmere.

Han forklarer at dette skyldes at dvalen er mest effektiv når det er kaldt.

– Når temperaturene blir lave nok, går bjørnene i en meget effektiv dvalemodus. Da bremses alle kroppens prosesser, og energiforbruket senkes til det minimale.

Men hvis det ikke blir kaldt nok, går aldri bjørnene i effektiv dvalemodus, og energiforbruket øker. Da trenger de mer mat for å legge seg opp mer fett før vinteren. Får de ikke det, går det på bekostning av blant annet antall fødte unger.

Resultatene viser at varmere vintertemperaturer har bidratt mye til bjørnenes tilbakegang.

– Vi fant imidlertid også at vi mennesker har hatt en sterk effekt på nedgangen, da vi har jaktet på bjørn i tusenvis av år, avslutter han.

Neste artikkel

Tiltak for mindre matsvinn