Toppe vil ha Høie til å stoppe akuttforskrift

Kjersti Toppe i Sp meiner at helse­ministeren må stoppe kravet om utrykkingsklare bakvakter for urøynde legar som har legevakt.

Kritisk: Sps Kjersti Toppe meiner helseministeren må stoppe forskriftskravet om legebakvakter som kan rykkje ut. Ho fryktar det på sikt kan gi folk eit dårlegare legetilbod. Foto: Siri Juell Rasmussen

Ho meiner forslaget straks anten må trekkast attende, eller at det blir gitt moglegheiter for dispensasjon.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel