Toppe vil ha Høie til å stoppe akuttforskrift

Kjersti Toppe i Sp meiner at helse­ministeren må stoppe kravet om utrykkingsklare bakvakter for urøynde legar som har legevakt.

Kritisk: Sps Kjersti Toppe meiner helseministeren må stoppe forskriftskravet om legebakvakter som kan rykkje ut. Ho fryktar det på sikt kan gi folk eit dårlegare legetilbod. Foto: Siri Juell Rasmussen

Ho meiner forslaget straks anten må trekkast attende, eller at det blir gitt moglegheiter for dispensasjon.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Kommuner må legge kriseplaner for vannforsyningen