Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mange bønder krever erstatning etter sesong med dårlig vær

Kald vinter i nord og våt sommer i øst og vest fører til at mange bønder søker erstatning for sviktende avlinger.

Det er sendt inn 784 søknader elektronisk om erstatning etter avlingssvikt grunnet skader og tap som skyldes klima.

– Det kan bli et gjennomsnittlig år for erstatningsutbetalinger, forteller Randi Evju Schweigaard, seniorrådgiver ved seksjon for landbruks- og naturskadeerstatning i Landbruksdirektoratet.

• Les mer: Regn kan føre til nye tiltak mot avrenning

I tillegg kommer søknadene som sendes på papir til kommunene. Dette utgjør cirka 20 prosent av det totale antallet søknader. Søknadsfristen gikk ut 31. oktober.

Antall bønder som søker erstatning på grunn av svikt i avlinger som skyldes klima svinger, og i fjor var det kun 100 søknader. I 2017 er det spesielt svikt i grovfôrproduksjonen som drar opp antallet som mener de har rett på erstatning. 446 av de 784 søknadene gjelder grovfôr.

Avlingssvikt

Det er sendt inn 784 elektroniske søknader i hele landet etter året sesong. Dette er omkring 80 prosent av de totale søknadene.

409 skyldes svikt i grovfôrproduksjonen til husdyr, og 37 grovfôr til salgs.

230 saker er meldt inn om svikt i kornavlinger.

60 søknader til potet, 19 til grønnsaker, 19 til frukt og 10 til bær.

– Tallene bekrefter det inntrykket vi har hatt av situasjonen i landbruket gjennom året. I Nordland og Troms var det overvintringsskader etter vinteren, og enga på sommeren ble aldri så bra som den kunne blitt. I Rogaland og Hordaland er det det vedvarende regnet i sommer som fører til at mange søker om erstatning for grovfôret, sier Schweigaard.

Kriseår i Rogaland

– Vi vil huske tilbake på 2017 med gru, sier Alf Henning Haukeland, som er fagkonsulent i Hå kommune på Jæren, til Jærbladet.

Totalt har 81 bønder på Jæren søkt om tilskudd for avlingssvikt. I Hå kommune 50, som er ti prosent av bøndene. Flere kaller sesongen et kriseår.

• Les også: Den våteste sesongen i manns minne

Siden mai har det ikke vært en eneste uke med sammenhengende oppholdsvær. Det har gått hardt ut over avlingene til bøndene.

Annonse

– Dersom gressavlingen i 2017 blir rundt 80 prosent av normalavlingen, er det en ren fôrverdi på rundt 35 millioner kroner som har regnet bort. Det reelle tapet kan kanskje nærme seg det dobbelte, sier Haukeland til avisa.

• Les mer: Fôrmangel gjør at Sven Ivar må selge dyr

Vanskelige forhold for kornbønder i Vestfold

Mange kornbønder har også søkt om erstatning i år.

– Særlig i Vestfold var det vanskelige høsteforhold i august og september. Bilder av spirer i stående åker, var illustrerende for situasjonen, sier Schweigaard i Landbruksdirektoratet.

Det er nå kommunene som skal vurdere søknadene, før de sendes over til Fylkesmannen. Innen fem måneder skal bøndene ha fått svar.

Summen som utbetales vurderes ut ifra hva som anses kan skyldes klima. Erstatningen kan bli mindre hvis svikten i avlingen også skyldes at jorda ikke er drevet godt nok.

I tillegg så trekkes det for en egenrisiko på 30 prosent av forventet avling.

I fjor ble det utbetalt 6,4 millioner kroner i erstatning, mens det i 2011 ble utbetalt 90, 2 millioner kroner, som er det høyeste de ti siste årene.

Neste artikkel

Tiltak for mindre matsvinn