Innovasjon Noreg eig gigantisk grisefarm klaga for mishandling

Innovasjon Noreg ventar no på ei forklaring frå Internasjonal Pork Investment i Latvia, etter at ein dyrevernorganisasjon har vist bilete av graverande forhold på ein grisefarm som Innovasjon Noreg har eigardel i.

Fiksering: I filmen frå Baltic Pork sia blir det mellom anna vist at dei drektige purkene står låst i så små boksar at dei ikkje kan snu seg eller gå unna. Foto: Anima - Stopp dyremishandling

– No ventar vi på ei tilbakemelding frå IPI.

Viser bilete av fikserte purker

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Bønder kan få utsettelse på avdrag