Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her kan du følge ulvenes bevegelser

GPS-posisjonene til de merkede ulvene er nå tilgjengelig for alle.

Oversiktskart over alle de merkede dyrene i Slettåsreviret viser at noen ulver tidvis har beveget seg bort fra flokken. Tidligere sporinger har vist at det ikke er uvanlig at enkeltindivider tar noen egne vandringsturer og slutter seg til flokken igjen.

Miljødirektoratet har nå lagt ut kart som viser hvor de merkede ulvene i Osdal- og Slettåsrevirene har vandret.

– Som en del av oppfølgingen blir informasjon fra senderne tilgengelig for publikum. En gang i uken publiseres kartutsnitt med GPS-posisjoner fra de merkede ulvene, med tidsforsinkelse. Det er praksis når sensitiv kartfestet informasjon om arter offentliggjøres. Basert på kunnskap om hvor lenge ulver kan oppholde seg på et sted, for eksempel ved et elgkadaver, er tidsforsinkelsen fastsatt til ti dager, skriver Miljødirektoratet på sine hjemmesider.

LES OGSÅ: Ulven sender sms om hvor den er

Så langt er det ikke noe som tyder på at de merkede ulvene fra Osdal- og Slettåsrevirene opptrer som streifdyr utenfor revirene. Det er koklusjonen til Miljødirektoratet etter å ha sett på GPS-posisjonene.

Oversiktskartet viser at noen ulver i Slettåsreviret tidvis har beveget seg bort fra flokken.

– Tidligere sporinger har vist at det ikke er uvanlig at enkeltindivider tar noen egne vandringsturer og slutter seg til flokken igjen, skriver Miljødirektoratet.

Annonse

Illustrasjon: Miljødirektoratet

LES OGSÅ: Miljøministeren starter radiomerking av ulv

I Osdalreviret opptrer ulvene i større grad i samlet flokk.

– Fra og med 1. april er det nødvendig å skjerme ulvenes bevegelser innenfor reviret, for å ta hensyn til at de finner et egnet sted for å føde valper. Da vil vi ha på plass en kartløsning hvor de aktuelle revirenes leveområde vises, basert på alle posisjoner som har blitt samlet inn etter merkingen, melder Miljødirektoratet.

LES OGSÅ: Her blir alfahannen skutt med bedøvelsespil

Neste artikkel

Demokratisk seier