Grunnlovsekspert ut mot regjeringa

Jussprofessor Eivind Smith er djupt skeptisk til regjeringas juridiske vurdering av Acer-saka.

Kritisk: Jusprofessor Eivind Smith er kritisk til regjeringas bruk av grunnloven i Acer-saka. Foto: Anders R. Christensen

– Eg kan ikkje skjønne at det er rett. For det første er lovavdelinga si grunngiving mildt sagt veldig kort. Det er knapt meir enn ei konstatering. Det gir i seg sjølv grunn til djup skepsis, seier Smith. Han meiner grunnlovas paragraf 115, om suverenitetsavståing burde bli brukt. Den paragrafen krev tre fjerdedels fleirtal i Stortinget.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Håpet om norsk jernbanepolitikk er lysegult