Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ekstrem flom på vei til sørlige deler av Agder

Flomfaren på Sørlandet er hevet til rødt farenivå etter mye regn natt til lørdag. Arendal og Mandal er mest utsatt, ifølge NVE. Flere veier er allerede stengt.

Ifølge veitrafikksentralen er fylkesvei 943 ved Ersdal i Flekkefjord og fylkesvei 656 ved Kollevoll i Lyngdal er allerede stengt på grunn av oversvømmelse, og flere veier kan stå for tur.

– Vi har mannskap ute som jobber med alt som kommer inn av informasjon, sier trafikkoperatør Leif Christiansen ved Veitrafikksentralen til Fædrelandsvennen.

– Det er flere veier på Sørlandet som har mye vann, og får vi flere stengninger, vil vi varsle publikum så snart vi kan, sier Christiansen, som råder folk til å følge med på trafikkmeldingene på radio.

• Les kronikk: Det må lønne seg å velge miljøvennlig

NVEs fargeskalaen for flom- og skredfare

Grønt nivå: Generelt trygge forhold/ingen spesiell fare.

Gult nivå: Noen skredhendelser; enkelte store hendelser kan forekomme. Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader pga. raskt økende vannføring i bekker/småelver, isgang, is i bekke-/elveløp, tele etc. Spesielt stor vannføring/vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden. Vannføring tett oppunder oransje nivå.

Oransje nivå: Mange skredhendelser; noen kan få store konsekvenser. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år.

Rødt nivå: Svært mange skredhendelser; flere kan få store konsekvenser. Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Gjentaksintervallet er mer enn 50 år.

En liten flokk sauer sto fast på ei øy i flommen Fiskådalen i Åseral lørdag formiddag. I dette området var det i 11-tida lørdag falt 29,9 millimeter nedbør siden midnatt.

Mest lengst sør

Det er fortsatt ventet store nedbørmengder utover i helgen. Det kan komme totalt over 200 millimeter nedbør til mandag morgen, advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er ventet mest nedbør sør i fylkene. Vannføringen vil stige kraftig, og rødt nivå kan bli nådd i flere vassdrag i løpet av lørdag kveld og fram til mandag.

​Ifølge meteorologene skal regnet ta en pause lørdag ettermiddag. Da forventer de at bakken vil ta unna noe av vannet–før en våt runde nummer to setter i gang.

Rødt er NVEs høyeste varslingsnivå og kan medføre store skader. For de regulerte vassdragene vil situasjonen variere etter hvor stor lagringskapasitet det er i reguleringsmagasinene.

Stor skredfare

NVE mener Mandalsvassdraget og Arendalsvassdraget er mest utsatt. I Otra ventes ikke vannføringen å nå rødt nivå.

Annonse

Mye regn lørdag kan også føre til økt jordskredfare, der faren er på oransje nivå. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy.

• Les debatt: Løs overvannsutfordringene nå

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er særlig utsatt og NVE anbefaler at dreneringsveier og stikkrenner blir renset. I vassdrag med stor vannføring kan det føre til erosjon av jordmasser ved foten av skråninger, og mindre utglidninger.

Folk som skal på høstferie, bes kjøre forsiktig, særlig i fjellet. Overvann kan by på problemer.

Flomtiltak

Agder Energi har iverksatt tiltak for å begrense flomskader i vassdragene i Agder, melder Agderposten. Det er fare for at jorder kan oversvømmes, og at båter, brygger og andre gjenstander kan bli tatt av flomvannet.

– Publikum oppfordres til å sikre flomutsatte gjenstander, heter det på energiselskapets nettside.

– Dammer og magasiner brukes aktivt for å begrense skadeomfanget. Forhåndstappingen gjør at vi står bedre rustet til å håndtere flommen.

Det vil ta noe tid før flommen merkes nedover vassdragene, og vannføringen forventes å være høy de neste dagene og ut i neste uke. Det gjelder i hovedsak de sørlige delene av de store vassdragene

I Rogaland og Telemark er farenivået på oransje nivå når det gjelder flom.

Neste artikkel

Klimaskepsis er Bygde-Norges verste fiende