Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber redde bønder om å la traktoren stå

I Sogn og Fjordane krever bøndene flere avkjøringslommer for å unngå køer og ulykker. Hvis bøndene er redde, må de også vurdere om det er nødvendig å kjøre, mener Statens vegvesen.

Nationen ble med på kjøretur i traktor på riksvei 5 i Sogn og Fjordane. Her er det knapt en eneste avkjøringslomme på flere kilometer, og det dannar seg lett køer. Flere valgte å kjøre forbi selv om veien er uoversiktlig. Foto: Frode Grimelid

Lange køer etter traktorene. Frustrerte bønder, sinte bilister og livsfarlige forbikjøringer. Det er et velkjent scenario over store deler av landet.

På Vestlandet er trafikksituasjonen ekstra vanskelig flere steder fordi veiene er smale, svingete og det er få muligheter for å slippe køene forbi. I Sogn og Fjordane krever bøndene derfor flere avkjøringslommer for å unngå ulykker.

– Og det kommer til å bli enda flere traktorer på veien framover. Både bønder og entreprenører bruker traktor, sier leder Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag.

• Les også: Bonde frykter ulykker der han har skapt kø

Traktorer i Norge

Antall traktorer i landet har økt de siste årene. I utgangen av 2016 var det registrert 275.157 traktorer i Norge. Antallet har økt med 10 prosent siden 2011.

Strekningene bønder kjører er stadig lengre. 1999 var kjøreavstanden som ligger lengst unna gården 3,2 kilometer i snitt, mens i 2013 var den doblet til 6,5 kilometer, viser de nyeste tallene SSB.

I en høringsuttalelsen til Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018–2027 har Bondelaget nylig spilt inn at det er helt avgjørende at man planlegger gode utkjøringsmuligheter, slik at man kan slippe forbi bilene.

Mange og langt

Ifølge Statistisk sentralbyrå var det ved utgangen av 2016 registrert 275.157 traktorer i Norge. Antallet har økt med 10 prosent siden 2011. I Sogn og Fjordane er tendensen den samme.

Samtidig som det er flere traktorer, blir det færre bønder. De som driver videre tar over for dem som legger ned. Det fører til lengre avstander til jorda og mange traktorer på veiene og flere trafikkfarlige situasjoner.

– Dette er litt av prisen vi må betale for å drive større. Det er ingen tegn i landbrukspolitikken og samfunnsutviklingen som sier at dette skal stoppe, sier Felde.

• Les også: Bønder bør heller satse på biogass enn biodiesel

Han mener det er vanskelig for bøndene å holde seg unna veiene.

– Periodene vi kan drive effektivt er kortere og kortere. Når det er fint vær så må bøndene kjøre traktor, sier Felde.

– Må vurdere trafikken

Særlig visse strekninger på riksvei 5 mellom Florø og Lærdal er utsatt.

– Det er utfordrende terreng langs riksvei 5. Det er fjellside på den ene siden og fjord på den andre. Umiddelbart er det ikke noe større utbedringer vi kan gjøre, men vi vil se om det er noen små grep vi kan ta for å forbedre situasjonen litt, sier Vigdis Lobenz, leder for plan og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane.

• Les mer: Marit stilte ett krav til den nye traktoren

Lobenz har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte de på lastebiler i avisa Firda, som først omtalte saken.

«Hvis folk er redde for å kjøre traktor på trafikkert vei, må de vurdere behovet for å kjøre.»

Vigdis Lobenz, Statens vegvesen i Sogn og Fjordane
Annonse

– Hvis folk er redde eller bekymret for å kjøre traktor på trafikkert vei, må de jo vurdere hvor stort behovet er for å kjøre. Alle har ansvar for å vurdere trafikksituasjonen, sier Lobenz til Nationen.

– Jeg ser også at med strukturendringene i landbruket har behovet for å kjøre traktor på riks- og fylkesveiene økt.

Møtte Bondelaget

Det lokale veivesenet og Bondelaget har hatt et møte om hvordan Bondelaget kan spille inn saker til veimyndighetene. Bondelaget kom deretter med innspill til Regional transportplan.

De snakket også om holdningsskapende arbeid blant bøndene.

– Mange traktorkjørere er flinke til å slippe forbi køene der det er mulig, mens noen bilister opplever at de ikke kjører ut der de kunne gjort det. Det samme gjelder biler med campingvogner på Vestlandet. De som ikke er vant med veiene kjører ikke ut og blir et irritasjonsmoment, sier Lobenz.

Det er viktig at trafikantgrupper er oppmerksomme på hverandre og spesielt at bilister har større tålmodighet, understreker seksjonslederen.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag sier at de støtter fylkeslaget i Sogn og Fjordane sitt arbeid med sikkerhetstiltak langs veiene.

– Bøndene er hjelpeløse hvis de ikke har avkjøringsmuligheter, sier han.

• Les også: Slik påvirker traktorkjøringen avlingene

Bondelaget sentralt jobber kontinuerlig med informasjonskampanjer om trafikksikkerhet, særlig fordi traktortransporten øker.

– Jeg tror bøndene gjør det man kan for å unngå unødig kjøring på veiene, sier Bartnes.

Bondelaget sentralt gir innspill til Nasjonal transportplan, mens fylkeslagene prøver å påvirke de regionale transportplanene.

– I Nasjonal transportplan prioriterte vi tungt jordvern, og at veiene skal gå utenfor viktig jordbruksareal, sier bondelagslederen.

Neste artikkel

Syklist døde i traktorpåkjørsel i Oslo