Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget: – Alvorlig om ulvejakta blir stoppet

– En stans i den pågående jakta utenfor ulvesonene vil ha dramatiske konsekvenser, mener Einar Frogner i Bondelaget. Også Småbrukarlaget reagerer.

Einar Frogner er styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Foto: Siri Juell Rasmussen

WWF meldte onsdag at de saksøker staten og krever ny norsk ulveforvaltning. Bakgrunnen er at organisasjonen mener dagens forvaltning er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Naturvernorganisasjonen har samtidig krevd øyeblikkelig stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark gjennom å kreve en såkalt midlertidig forføyning.

«Svært alvorlig»

Einar Frogner, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag, omtaler situasjonen som «svært alvorlig».

– En stans i den pågående jakta utenfor ulvesonene vil ha dramatiske konsekvenser for beitenæringa og de som lever med ulven tett innpå seg, sier Frogner i en pressemelding.

Han sier at Bondelaget ikke kan se at lisensjakten er i strid med verken Grunnloven, Bernkonvensjonen eller naturmangfoldsloven.

Frogner understreker videre at verken han eller noen andre i Norges Bondelag har sett stevningen.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever at vedtaket om uttak blir fulgt opp så fort som mulig.

Annonse

– Uten jakt vil ulven flytte seg til andre og nye områder og skape problemer for folk og utmarksnæringer, sier leder i Småbrukarlaget Merete Furuberg.

– Jeg kan ikke skjønne at vedtaket om lisensfelling av ulvene bryter med noe lovverk eller med noen konvensjoner, sier hun.

I retten for tredje gang

WWF har to ganger tidligere gått rettens vei for å få erklært norsk ulveforvaltning som lovstridig. Både en rettssak i 2001 og en annen i 2006 endte med nederlag for ulvevernerne.

Rovviltnemndene har satt kvota for vinterhalvårets lisensjakt på ulv til inntil 24 individer innenfor ulvesonen. Hittil er seks ulver skutt.

– Vi forutsetter at det vedtaket følges opp av Klima- og miljødepartementet i god tid før jul, sier Frogner.

Neste artikkel

Ulv drepte 13 sauer i Finnmark – fire rein er også funnet døde