Åtvarar mot tvungne bakvakter for fastlegen

Fagmiljø meiner at pasientar i mange kommunar kan bli vikarbyråmat dersom regjeringa tvingar gjennom ei ordning med tvungne bakvakter i fastlegeordninga.

Både Helsetilsynet og Nasjonalt senter for distriktsmedisin åtvarar mot ei ordning med bakvakter klare til å rykke ut for å hjelpe ferskare legar i legevaktordning. Fagmiljøa meiner telefonbakvakt er betre utnytting av ressursane. Foto: NTB scanpix

Det er i sine høyringssvar til revidert akuttmedisinforskrift at dei to fagmiljøa reagerer. Dei meiner at ein lokalkjent bakvakt tilgjengeleg på telefon, er sikring nok og betre utnytting av ressursane.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Regjeringa vil halde fram med differensiert arbeidsgivaravgift