Vil forenkle forvaltinga

Jan Tore Sanner vil gjere det lettare å drive næring i utmarka. No løyver han pengar mellom anna til ein portal som skal lose folk gjennom lovverket.

Komplisert: – Etter kvart har utmarksforvaltinga i Noreg blitt så komplisert at sjølv byråkratane gisper etter luft, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Vidar Sandnes

Stortingsmelding

«Berekraftige byer og sterke distrikt».

Ifølgje regjeringa den første stortingsmeldinga som omhandlar både byar og distrikt.

Av punkt som blir lagt fram er at kommunalministeren vil ha ei satsing på høgteknologi og automatisering for å styrke næringslivet i distrikta.

Han vil ha eit samspel mellom fagmiljø i byane og distrikta.

I meldinga kjem også ein plan for lokalisering av statlege arbeidsplassar, etter semje med Venstre.

I den kjem han til å fortelje om 10 millionar kroner som mellom anna er løyvd til å utvikle ein nettportal som skal gjere det lettare å kome seg gjennom løypa av lovar og reglar som gjeld næringsutvikling i utmark. Inngangen til portalen skal liggje på kommunalt nivå.

For komplisert

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

EU ber Storbritannia om å slutte å jage «fantasier» i forhandlingene om brexit.