Treindustrien mener maskinskatten hindrer investeringer

Tilfeldigheter avgjør hva som skattlegges og verdier fastsettes med antakelser og skjønn. – Maskinskatten er for vilkårlig, mener treindustrien.

Kostbar: Nye saglinjer blir ekstra dyre når de i tillegg eiendomsbeskattes, mener treindustrien. Foto: Bergene Holm.

Maskinskatten

Norske kommuner har anledning til å utskrive en maskinskatt på maks sju promille av verdien av "verk og bruk" i industrien. Denne kommer på toppen av en vanlige eiendomsskatten for bygg og tomt.

Eigedomsskattelova opererer med to typer næringseiendom; «verk og bruk» og annen næringseiendom.

Eigedomsskattelova definerer ikke begrepet «verk og bruk». Den nærmere grensedragningen mellom «verk og bruk» og annen type næringseiendom vil i mange tilfeller måtte avgjøres konkret. Det er ikke mulig å redegjøre uttømmende for hvilke eiendomstyper som faller innenfor og hvilke som faller utenfor kategorien.

Verk og bruk omfatter i utgangspunktet eiendom tilknyttet produksjonsvirksomhet. I rettspraksis har det vært stilt opp et vilkår om at virksomheten må være av et visst omfang. Sentralt står fabrikker, industrielle anlegg og andre virksomheter som driver produksjon av fysiske gjenstander.

Verk og bruk er en uensartet gruppe, og omfatter for eksempel så ulike virksomheter som industri, sandtak, teleanlegg, gruver og losse- og lasteplasser.

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å fjerne kategorien "verk og bruk" fra eiendomsskatteregimet.

Regjeringen vil fase ut maskinskatten over en periode på fem år, fra 2019 til 2023.

Forslaget vil bety om lag 800 millioner kroner i skattelette til industrien.

Maskinskatten, en skatt på fastmonterte maskiner og installasjoner i fabrikker, er en del av den kommunale eiendomsskatten. Regjeringen ønsker å fjerne skatten (se faktaboks), blant annet for å gi industrien mer stabile rammevilkår.

Mangedoblet på ett år

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Stortinget har godkjent oppkjøpet av Rolls-Royce Marine