Skogeiere inn i industri

De fem største aktørene i Norges Skogeierforbund har startet et eget investeringsselskap som skal investere i norsk industri som bruker norsk tømmer.

Satser nytt: Det nye selskapet Norsk Skogkapital AS skal investere i selskaper som kan dra nytte av skogeiernes verdier, erfaringer og kontaktnett, sier nyutnevnt styreleder Olav Veum. Foto: Åsmund Lang

Norsk Skogkapital AS

Et nytt investeringsselskap som skal investere i norsk industri som benytter norsk tømmer som råvare.

Selskapet ble etablert 23. november, med Allskog SA, Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA, Glommen Skog SA og AT Skog SA som eiere.

De fem eierne har en samlet årsomsetning på ca. 4,4 mrd. kr pr. år og en tømmeromsetning som utgjør rundt 80 % av den årlige norske kommersielle hogsten.

Han er også styreleder både for Norges Skogeierforbund og sørlandssamvirket AT Skog, som er en av initiativtakerne til det nye investeringsselskapet.

Kronerulling

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Sjømatjubel over frihandelsavtale