Seks av ti fjøsbranner har ukjent årsak

Mer enn 60 prosent av fjøsbrannene blir ikke oppklart. – Det er ofte lite å gå etter, sier Gjensidige.

Ukjente årsaker: I seks av ti branner i driftsbygninger i landbruket finner ikke politiet årsaken til brannene, mot to av ti ukjente brannårsaker i bygningsbranner generelt. Foto: Johnny Larsen / NTB scanpix

Brann i landbruket

Siden 2000 og fram til 2016 har det blitt registrert skadeutbetalinger for 3,4 milliarder kroner fordelt på 2.763 branner, som følge av branner på driftsbygninger i norsk landbruk.

Fram til 2008 er det rapportert alle branner med skadeutbetaling over 50.000 kroner. Fra 2009 er det rapportert alle branner med skade-utbetaling over 100.000 kroner. Produksjonstapene er ikke tatt med i utregningen.

Fra år 2000 og fram til 2016 er det registrert 514 fjøsbranner med husdyrhold i norsk landbruk.

Over 60 prosent av brannene i driftsbygninger med husdyrhold har ukjent årsak, viser tall fra Direktoratet for samfunn og sikkerhet (DSB). Den siste undersøkelsen ble utført i 2012, men utviklingen har ikke endret seg med årene, ifølge Landbrukets brannvernkomité og Gjensidige. I bygningsbranner generelt er andelen ukjente brannårsaker 23 prosent.

Få vitner

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Markedsbasert gode