Satellitter viser hvor kornet vokser best

Nye satellitter gir bedre kunnskap om jord, skog, fjell og utmark. De passerer Norge ved lunsjtid, et par-tre ganger i uka.

Når Sentinel-satellittene har samlet inn data sendes de ned til bakkestasjoner i Italia, Spania og Norge. Sentinel-satellittene har med seg sensorer som observerer i 13 ulike spektre, noe som vil gi ny og viktig kunnskap om skog, jord og matsikkerhet – også i Norge. Satellittene skal også overvåke forurensning av innsjøer og kystområder, samt varsle om flom, vulkanutbrudd og skred. Begge foto: ESA

De nye Sentinel-satellittene gir Norge flere og bedre bilder av både jord og skog. Dette kan gi økt matproduksjon, bedre utnyttelse av skogressursene og mindre forurensing.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Komplett

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
1 mnd til kun kroner 1,-

Neste artikkel

Sjømatjubel over frihandelsavtale