Prisgapet mellom Noreg og EU aukar

Prisane på mjølk og kjøtt har auka langt meir i Noreg enn EU dei siste åra. Det gjer norsk matindustri meir avhengig av importvernet.

Får støtte: Dei siste seks åra har RÅK-industrien, med matbedrifter som Orkla, fått utbetalt 900 millionar kroner i støtte til prisnedskriving. Støtta skal utjamne prisforskjellen mellom Noreg og EU. Foto: SIri Juell Rasmussen

Prisskilnaden for kjøttdeig av storfekjøtt mellom EU og Noreg har auka med 80 prosent sidan 1994. For mjølkepulver er prisgapet dobla, medan det for ost er auka med 61 prosent, syner tal frå Norsk Institutt for Bioøkonomi (Nibio).

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

– Kina-samarbeid vesentlig for Norge