Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny redningsplan fra Norske Skog-styret

Styret i det konkursrammede selskapet Norske Skog har lagt fram et nytt og "endelig" forslag til redningsplan for selskapet.

Styreleder Christen Sveaas. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

– Vi legger i dag fram et forslag som har blitt til gjennom diskusjoner med alle eiergrupperingene, skriver selskapet i en børsmelding onsdag.

Mer penger til de usikrede

Forslaget innebærer blant annet 50 millioner euro i ny egenkapital til selskapet, fra usikrede kreditorer og øvrige aksjonærer.

Det nye forslaget til kriseplan ble varslet mandag, etter at et forslag lagt fram 18. september ikke fikk nok støtte blant aksjonærene og kreditorene. De usikrede kreditorenes eierandel vil økes til 6,3 prosent. I det opprinnelige forslaget fikk de usikrede 4 prosent. De resterende aksjonærene som ikke er långivere, får en eierandel på 2,7 prosent med det nye forslaget.

– Jeg ber alle aksjonærer i Norske Skog om å støtte dette refinansieringsforslaget, siden alle andre alternativer vil føre til mindre verdi og en komplisert konkursprosess, sier styreleder Christen Sveaas i meldingen.

Oppsummering av forslaget:

I forslaget skriver Norske Skog at eierandelene i selskapet vil se slik ut dersom planen blir vedtatt:

* Långivere med pant i selskapets fabrikker: 91,0 prosent.

* Långivere uten pant: 6,3 prosent

* Nåværende aksjonærer: 2,7 prosent.

Fortrinnsrett på aksjer

I tillegg til denne omstruktureringen over eierskapet nå, får kreditorene forttrinn på aksjer. Planen anslår at de usikrede kreditorene kan bli sittende igjen med så mye som 17,5 prosent dersom de kjøper opp aksjene de har fortrinnsrett på. De øvrige aksjonærene kan bli sittende igjen med 10,5 prosent etter aksjekjøpene. De sikrede kreditorene blir sittende igjen med 71,9 prosent, og kommer dermed dårligst ut av denne fortrinnsretten. Før den såkale aksjeemisjonen har de nemlig 91 prosent.

Annonse

Fortrinnsretten gjelder kun dersom kreditorene og aksjonærene forplikter seg til å skaffe ny kapital til selskapet - totalt 50 millioner euro. De usikrede må skaffe 30 millioner, aksjonærene 20.

De sikrede kreditorene forplikter seg til å bidra med til sammen 250 millioner euro.

Det nye forslaget skulle opprinnelig legges fram tirsdag, men framleggelsen ble utsatt til onsdag.

– Har bred støtte

Ifølge styret er forslaget som nå legges fram endelig.

– Dersom dette forslaget ikke lykkes, kan visse eiere av konsernets pantsikrede obligasjoner komme til å konkludere med at den eneste realistiske fremgangsmåten for dem vil være å tiltre pantet. Styrene i Norske Skog anser dette forslaget som den siste muligheten til å nå en omforent løsning mellom obligasjonseierne og aksjonærene, heter det i børsmeldingen.

Styret skriver samtidig at mer enn 65 prosent av de sikrede obligasjonseierne og «betydelige aksjonærer» i Norske Skog har indikert at de er villige til å støtte det nye forslaget.

Alternativet er skifteretten

Som tidligere blir det advart om at styret trolig vil begjære gjeldsforhandling eller konkurs gjennom norsk rettsvesen dersom planen ikke lykkes.

– Etter all sannsynlighet, vil dette resultere i tap av alle verdier for de usikrede obligasjonseierne og de eksisterende aksjonærene. Styrene anbefaler derfor at alle obligasjonseiere og aksjonærer godkjenner det nye rekapitaliseringsforslaget, skriver selskapet.

Neste artikkel

Hyttekos ni meter over bakken