Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny leiing i Nei til EU

Kathrine Kleveland (Sp) er attvalt som leiar i Nei til EU. Ho får med seg to nye nestleiarar - Gina Barstad (SV) og Shoaib Sultan (MDG). Venstre er ikkje lenger representert i styret i Nei til EU.

Eva Aalberg Undheim
Publisert: 14.11.15 18:33 | Oppdatert: 16.11.15 09:37

Landsmøtet i Nei til EU gjenvalte laurdag Kathrine Kleveland som leiar for organisasjonen. Kleveland overtok leiinga i den tverrpolitiske organisasjonen i fjor, då Heming Olaussen gjekk av etter ti år som leiar.

Gina Barstad som for tida leiar Bergen SV er valt til nestleiar saman med Shoaib Sultan, som er bystyrerepresentant for Miljøpartiet Dei Grøne i Oslo. Alle tre vart valte utan motkandidatar og til stor applaus.

Kleveland får svært gode skussmål frå heile organisasjonen, seier Odd Haldgeir Larsen, som har leia valkomiteen.

Les også: Nei til EU-ungdomen vil nedprioritere EØS-folkerøysting

- Uansett kvar du snur og vender deg i denne organisasjonen så peikar folk på Kathrine som leiar, og dei ser berre plussar ved henne. Nei til EU er ein vanskeleg organisasjon å leie. Når du ser på samansetnaden av styre og råd og alle dei organisasjonane og politiske partia vi har her, så er det vel ein av dei mest krevjande leiaroppgåvene i norsk organisasjonsliv, trur eg, seier Larsen.

Han seier Kleveland er tydeleg og veit kva ho vil, men samstundes ein lagbyggjar, som får det beste utav alle rundt seg.

- Ho er ein leiar med stor L i Nei til EU, og vi er veldig glade for å ha ho med vidare som kaptein på dette laget, seier Larsen.

«Spanande namn»

Gina Barstad og Shoaib Sultan er begge nye som nestleiarar i Nei til EU. Larsen kallar dei «to spanande namn».

Barstad har tidlegare site på Stortinget for SV og er ifølgje valkomiteleiaren særleg sterk på arbeidsliv og kvinnepolitikk. Sultan er tidlegare generalsekretær i Islamsk Råd og er fersk toppolitikar i eit parti som ikkje har noko standpunkt i spørsmålet om norsk EU-medlemskap. Sjølv er han imot både EU og EØS-avtalen.

- Han kjem frå eit miljø og ei tenking som gjer at han kan handtere organisasjonar med store interessemotsetnader. Han er ein fyr som både veit kva han vil, men som også klarar å vere samlande i eit team, og det er eigenskapar som vi treng i ein slik breiddeorganisasjon som Nei til EU, grunngjev Larsen.

Sultan er også den fyrste i Nei til EU-leiinga med minoritetsbakgrunn og den fyrste frå MDG.

Sultan var ikkje til stades under landsmøtet.

Venstre ut av styret

Medan MDG går inn i styret i Nei til EU, er Venstre no ute.

- Vi har hatt venstrefolk med i styret heilt til no, men vi har ikkje funne aktuelle kandidatar som er viljuge til å bruke tid på Nei til EU framover, seier Larsen.

Kirsti Dahle som har representert Venstre i styret fram til no, men tok ikkje attval. Det gjorde heller ikkje Hildegunn Gjengedal frå Norges Bondelag.

Begge syn på EØS

Det nye styret er elles sett saman av følgjande personar: Boye Ullmann frå Fellesforbundet, Ådne Naper frå Vestfold SV, Roger Haga Heimli frå Fagforbundet, Brita Skallerud, som er nestleiar i Norges Bondelag, Olaf Gjedrem, som er tidlegare stortingsrepresentant for KrF, Anne Lise Hessen Følsvik, som er tidlegare leiar for Senterkvinnene, Jan Arne Bremnes frå Sør-Trøndelag KrF, Johanne Thunes frå Ap i Oslo, Turid Thomassen som har bakgrunn frå Raudt, Heidi K. Larsen, som er SV-medlem og leiaren i Ungdom mot EU, Åsa Kjerstine Kjølberg Moen.

Valkomiteleiar Larsen stadfestar at det er både EØS-tilhengjarar og -motstandarar i styret.

- Det er viktig å ha folk frå begge sider, men det er klar overvekt av folk som vil ut av EØS. Nei til EU skal jo fyrst og fremst vere ein nei-organisasjon og vere ein beredskapsorganisasjon til neste nei-kamp. Den kampen kjem på eit tidspunkt og difor er det viktig å ha breidda i Nei til EU-styret også, seier Larsen.

Boye Ullmann, som er fagleg leiar i Nei til EU, er attvalt til medlem av arbeidsutvalet i Nei til EU, i tillegg til Kleveland, Sultan og Barstad.Annonse