Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norgesgruppen selger mer, men tjener mindre

Landets største dagligvareaktør har økt omsetningen det første halvåret i år. Endringer i ett av datterselskapene i Danmark gjør likevel at inntjeningen blir noe dårligere.

Konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen kan se tilbake på et halvår som har gitt litt dårligere inntjening enn i fjor. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det viser konsernets halvårsregnskap som ble lagt fram torsdag.

Her kommer det fram at konsernet omsatte for 41,769 milliarder kroner i første halvår i år. Det er en økning på drøye 3 milliarder sammenlignet med samme periode i fjor.

La ned Kiwi i Danmark

Likevel er resultatet i år noe lavere enn i fjor, for mens konsernet i dette årets seks første måneder fikk et overskudd før skatt på 1,180 milliarder kroner var overskuddet i fjor på 1,339 milliarder.

I rapporten skriver Norgesgruppen at en av grunnene til at resultatet er noe dårligere, er at konsernet har gjennomført strukturelle endringer for å sikre fremtidig lønnsomhet i det danske dagligvareselskapet Dagrofa, som Norgesgruppen eier 48,9 prosent av. Dette har blant annet resultert i at alle Kiwi-butikkene i Danmark legges ned.

Høyere markedsandel

Tidligere i sommer ble det kjent at Norgesgruppen har tatt nye markedsandeler i dagligvaremarkedet. Hittil i år har de hatt en vekst på 3,5 prosent i et marked som kun vokste 1,2 prosent i første halvår. Nå har konsernet en markedsandel på 43,2 prosent, mens konkurrentene Coop og Rema hadde en andel på henholdsvis 29,2 prosent og 23,7 prosent av markedet.

Annonse

• Coop-sjefen: – Må stagge veksten til Norgesgruppen

I rapporten peker konsernet også på at prisutviklingen på matvarer har vært lav. De siste 12 månedene har matvareprisene steget kun 0,7 prosent, mens prisstigningen ellers i samfunnet har vært på 1,5 prosent.

«Sterk konkurranse og priskrig i dagligvarebransjen forklarer den lave prisveksten på matvarer de siste 12 månedene, som igjen er med på å forklare den lave markedsveksten.», skriver konsernet i rapporten.

Neste artikkel

Sjømatjubel over frihandelsavtale