Arne Melchior: – Skuffande at vi ikkje har lukkast med frihandel med fisk

Seniorforskar Arne Melchior på NUPI meiner Noreg bør vurdere å kople fisk og landbruk i handelsforhandlingar. Han har lurt på kvifor EU ikkje har synt sterkare vilje til slik kopling.

Variantar: – Det er ikkje berre snakk om landbruk mot fisk. Det varierer mellom ulike handelsforhandlingar kva som er på bordet, seier Arne Melchior. 
Foto: Siri Juell Rasmussen

Nokre av artikkelforfattarane tek til orde for å kople marknadstilgang for fisk og landbruk i framtidige handelsforhandlingar, og meiner Noreg bør gi marknadstilgang på landbruk mot å få redusert toll på sjømat.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbehold våre abonnenter.


Digital

3 måneder for 599,-

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
3 måneder for 649,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
3 måneder for 749,-

Neste artikkel